Ασφαλές φορτίο σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Έξυπνες επιλογές για ασφάλιση φορτίου.

Για την ασφάλιση του φορτίου σύμφωνα με τους κανονισμούς, το Sprinter panel van διαθέτει συνεχές διαχωριστικό πίσω από το κάθισμα του οδηγού και οπές πρόσδεσης στο βασικό εξοπλισμό. Ανάλογα με το μήκος του οχήματος, περιλαμβάνονται 6 έως 12 οπές πρόσδεσης στο δάπεδο του οχήματος. Η υποστήριξη παλέτας στο σκαλοπάτι της συρόμενης πόρτας είναι νέα [1] και σταθεροποιεί τις παλέτες στην περιοχή της πόρτας. Το σύστημα συγκράτησης φορτίου με ράγες στο χώρο φόρτωσης και οι ράγες πρόσδεσης σε διάφορα ύψη στα πλευρικά τοιχώματα επιτρέπουν την ευέλικτη ασφάλιση του φορτίου. Εκτός από την ασφάλιση του φορτίου, τα στοιχεία αυτά προστατεύουν και το χώρο φόρτωσης από τις ζημιές.

  Για την ασφάλιση φορτίου διατίθενται προαιρετικά τα εξής:

  • Υποστήριξη παλέτας στο σκαλοπάτι της συρόμενης πόρτας [1], σταθεροποιεί το φορτίο στην περιοχή της πόρτας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μεταφορά Europallet ή παλετοκιβωτίων
  • Ράγα πρόσδεσης πλευρικού τοιχώματος στο μέσο ή κάτω από το πλαίσιο της οροφής, επιτρέπει την ασφάλιση του φορτίου στο πλευρικό τοίχωμα - πρακτικό για τη μεταφορά μικρότερων ή μεγαλύτερων αντικειμένων για παράδειγμα
  • Σύστημα ράγας συγκράτησης φορτίου, αποτελείται από 2 ράγες συγκράτησης φορτίου στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης
  • Μεγάλη επιλογή από διαχωριστικά, π.χ. με παράθυρο ή πόρτα
  • Ιμάντες συγκράτησης, αποτελείται από 2 ιμάντες με μοχλό τάνυσης και γάντζο πρόσδεσης
  • Ιμάντες για τις ράγες πρόσδεσης, αποτελείται από 4 οπές πρόσδεσης (χωρίς τους ιμάντες) και 2 ιμάντες με καστάνια

  [1] Διατίθεται μόνο για οχήματα με κίνηση στους πίσω τροχούς.

  Πλεονεκτήματα προϊόντος