Μεγάλα διαστήματα συντήρησης έως και 60.000 km

Συντήρηση - ανεξάρτητος υπολογισμός.

Διαστήματα συντήρησης ανάλογα με το είδος κίνησης:

  • Το πολύ 60.000 km ή 2 χρόνια για οχήματα με κίνηση στους πίσω τροχούς
  • Το πολύ 40.000 km ή 2 χρόνια για οχήματα με κίνηση στους εμπρός τροχούς

Sprinter

καρότσα

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Συμβουλές αγοράς