Διαστάσεις και βάρη.

Όχημα με καρότσα Compact με μεταξόνιο 3.259 mm, με καμπίνα.

Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος [kg] 3,000 3,500 4,100
Βάρος χωρίς φορτίο [kg] με επιτρεπόμενο μικτό βάρος [1] 1,930 1,930 1,970
Ωφέλιμο φορτίο (kg) με επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος 1.070 1,570 2,130
Επιτρεπόμενο μικτό βάρος συνδυασμού [kg] 5,000 5,500 5,500
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] / δυνατότητα ρυμούλκησης με φρένα/χωρίς φρένα [kg] 100 / 2,000/750 100 / 2,000/750 100 / 2,000/750
Ύψος οχήματος [mm]/ μήκος οχήματος [mm] / πλάτος οχήματος με αναδιπλωμένους εξωτερικούς καθρέπτες [mm] 2,274 –2,302 / 5,496 / 2,175 2,274 –2,302 / 5,496 / 2,175 2,311 –2,340 / 5,496 / 2,175
Μέγιστο μήκος καρότσας [mm] /μέγιστο πλάτος καρότσας [mm] / χώρος φόρτωσης [m²] 2,858 / 2,035 / 5.816 2,858 / 2,035/5.816 2,858 / 2,035 / 5.816
Κύκλος στροφής Ø [m] / Κύκλος περιστροφής Ø [m] 13 / 12.2 13 / 12.2 13.4 / 12.6

Όχημα με καρότσα Standard με μεταξόνιο 3.665 mm / 3.924 mm, καμπίνα.

Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος [kg] 3,000 3,500 4,100 5,000 5,500
Βάρος χωρίς φορτίο [kg] με επιτρεπόμενο μικτό βάρος [1] 1,975 1,975–2,280 2,015–2,235 2,345–2,510 1,745-2,370
Ωφέλιμο φορτίο (kg) με επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος 1,025 1,220–1,525 1,865–2,085 2,490–2,655 1,144- 3,144
Επιτρεπόμενο μικτό βάρος συνδυασμού [kg] 5,000 5,500 5,500–6,100 7,000 5,500
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] / δυνατότητα ρυμούλκησης με φρένα/χωρίς φρένα [kg] 100 / 2,000/750 100 / 2,000/750 100 / 2,000/750 100 / 2,000/750 100 / -
Ύψος οχήματος [mm]/ μήκος οχήματος [mm] / πλάτος οχήματος με αναδιπλωμένους εξωτερικούς καθρέπτες [mm] 2,266 –2,292 / 6,146 / 2,175 2,266–2,452 / 6,046 –6,146 / 2175 2,305–2,465 / 6,046 –6,146 / 2175 2,348–2,448 / 6,246 / 2,241 2,266 –2,462 / 6,046 –6,246 / 2,175,0–2,241,0
Μέγιστο μήκος καρότσας [mm] /μέγιστο πλάτος καρότσας [mm] / χώρος φόρτωσης [m²] 3,508 / 2,035 / 7.139 3,408–3,508 / 2,035 / 6.935–7.139 3,408–3,508 / 2,035 / 6.935–7.139 3,608 / 2,135 / 7.703 3,408–3,608 / 2,035–2,135 / 6.935–7.703
Κύκλος στροφής Ø [m] / Κύκλος περιστροφής Ø [m] 15.2 /14.4 13.3–15.2 / 12.4–14.4 13.4–15.7 / 12.4–14.9 13.2–14 / 12.3–13.2 13.30 –15.70 / 12.3- 14.9

Όχημα με καρότσα Long με μεταξόνιο 4.325 mm, καμπίνα.

Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος [kg] 5,500 3,500 4,100 5,000
Βάρος χωρίς φορτίο [kg] με επιτρεπόμενο μικτό βάρος [1] 2,130–2,345 2,170–2,315 2,445–2,610 2,356–2,470
Ωφέλιμο φορτίο (kg) με επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος 1,155–1,370 1,785–1,930 2,390–2,555 3,030–3,144
Επιτρεπόμενο μικτό βάρος συνδυασμού [kg] 5,500 5,500–6,100 7,000 5,500
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg] / δυνατότητα ρυμούλκησης με φρένα/χωρίς φρένα [kg] 100 / 2,000/750 100 / 2,000/750 100 / 2,000/750 100 / -
Ύψος οχήματος [mm]/ μήκος οχήματος [mm] / πλάτος οχήματος με αναδιπλωμένους εξωτερικούς καθρέπτες [mm] 2,280–2,455 / 6,946 / 2,175 2,318–2,468 / 6,946 / 2,175 2,337–2,451 / 6,946 / 2,241 2,358 –2.371 / 6,946 / 2,241
Μέγιστο μήκος καρότσας [mm] /μέγιστο πλάτος καρότσας [mm] / χώρος φόρτωσης [m²] 4,308 / 2,035 / 8.767 4,308 / 2,035 / 8.767 4,308 / 2,135/ 9.198  
Κύκλος στροφής Ø [m] / Κύκλος περιστροφής Ø [m] 15.3–16.1 / 14.4–15.3 15.3–16.1 / 14.4–15.3 15.2–16.1 / 14.3–15.3 15.20–16.10 / 14.3–15.3

[1] Τιμές σύμφωνα με την Οδηγία (EU) αρ. 1230/2012, όπως ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία οχημάτων, στην ισχύουσα έκδοσή της κατά τη στιγμή της δημοσίευσης (το καθαρό βάρος περιλαμβάνει εργαλειοθήκη/ρεζέρβα και κοτσαδόρο, αν παρέχεται από τον κατασκευαστή, ρεζερβουάρ πλήρες κατά 90%, οδηγό και αποσκευές όπου ισχύει) για οχήματα με το βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ εν γένει αυξάνουν αυτή την τιμή και μειώνουν αντίστοιχα το ωφέλιμο φορτίο.

Sprinter

καρότσα

Τεχνικά χαρακτηριστικά & εξοπλισμός

Συμβουλές αγοράς