Τιμοκατάλογος

Λήψη του τιμοκαταλόγου

Όλα τα στοιχεία του ιστότοπου αυτού είναι κατά προσέγγιση. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σχεδίασης, των προδιαγραφών, των όρων και προϋποθέσεων πώλησης καινούργιων αυτοκινήτων και των τιμών.

Οι πληροφορίες για τις τιμές και το βασικό εξοπλισμό, τους επίσημους κανονισμούς, και τη φορολόγηση ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Στις εικόνες ενδεχομένως να εμφανίζονται αξεσουάρ και προαιρετικός εξοπλισμός που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό.

Sprinter

Tourers

Συμβουλές αγοράς