Σύστημα Προστασίας Επιβατών PRE-SAFE®.

Προληπτική προστασία σε κρίσιμες καταστάσεις χειρισμού.

[1] Το σύστημα PRE-SAFE® διατίθεται για το Vito Panel Van ως προαιρετικός εξοπλισμός. Σε συνδυασμό με την προαιρετική λειτουργία ηλεκτρικής ρύθμισης του καθίσματος, το εύρος του συστήματος διευρύνεται ώστε να περιλαμβάνει τη θέση του καθίσματος του συνοδηγού σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει ένα ατύχημα.

Η εικόνα δείχνει ένα Vito Tourer.

Vito Van

Πλεονεκτήματα προϊόντος