Όλα όσα πρέπει να ξέρετε με κάθε λεπτομέρεια

Λήψη ενημερωτικού εντύπου

Όλες οι λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα θα πρέπει να θεωρούνται ως κατά προσέγγιση. Ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στον σχεδιασμό, τις προδιαγραφές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις πωλήσεις καινούργιων οχημάτων, καθώς και να κάνει αλλαγές ως προς τις τιμολογήσεις. Επίσης, στις εικόνες ενδέχεται να εμφανίζονται αξεσουάρ ή είδη ειδικού εξοπλισμού που δεν αποτελούν τμήμα των βασικών προδιαγραφών κατά την παράδοση.

Vito Van

Συμβουλές αγοράς