Διαστάσεις και βάρη: η επιλογή είναι δική σας.

Compact Vito με μεταξόνιο 3200 mm

Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [kg]
2800 3050 3200
Μήκος Οχήματος (mm)

  4895 4895 4895
Απόβαρο [kg] για μέγιστο μικτό βάρος [1] [2]
  1756-1881
Τετρακίνηση: 1921-1931
1756-1881
Τετρακίνηση: 1921-1931
1756-1881
Τετρακίνηση: 1921-1931
Ωφέλιμο φορτίο [2] (kg) με Μέγιστο Μiκτό Βάρος
  929-1374
Τετρακίνηση: 879-1269
929-1374
Τετρακίνηση: 879-1269
929-1374
Τετρακίνηση: 879-1269
Μέγιστο Μικτό Βάρος Οχήματος [kg]
  4000/4800/5300 [3] 4050/4800/5050/5550 [3] 5050/5200/5550[3]
Μέγιστο φορτίο οροφής [kg]
  150 150 150
Ικανότητα ρυμούλκησης [kg]
braked [4] 1200/2000/2500 [5] 1200/2000/2500 [5] 2000, 2500
unbraked 750 750 750
Εμβαδόν χώρου φόρτωσης [m2]
  3.97 3.97 3.97
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου [m3]
  5.5 5.5 5.5
Μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης [mm]
  2586 2586 2568
Κύκλος στροφής Ø [m]
       
Κύκλος περιστροφής Ø [m]
Κίνηση στους εμπρός τροχούς
  12.9    
12.2 12.9      
12.2 12.9      
12.2        
Κύκλος στροφής Ø [m]
       
Κύκλος περιστροφής Ø [m]
Κίνηση στους πίσω τροχούς
  11.8    
11.1 11.8      
11.1 11.8      
11.1        
Κύκλος στροφής Ø [m]
       
Κύκλος περιστροφής Ø [m]
Τετρακίνηση
  12.9    
12.2 12.9      
12.2 12.9      
12.2        

[1] Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 97/27/EC, έκδοση που ισχύει κατά την εισαγωγή των δεδομένων. (στοιχεία με οδηγό [75kg], όλα τα υγρά του αυτοκινήτου και ρεζερβουάρ καυσίμου πλήρες κατά 90%).

[2] Εξοπλισμός και/ή γραμμές εξοπλισμού ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση/μείωση του βάρους χωρίς φορτίο και έτσι να επηρεαστεί το ωφέλιμο φορτίο. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Mercedes-Benz για περισσότερες πληροφορίες.

[3] Αυξημένο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος σε συνδυασμό με το διαθέσιμο ενισχυμένο σύνδεσμο ρυμουλκούμενου που διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός ανάλογα με τον τύπο του συστήματος κίνησης.

[4] Ανάλογα με τον τύπο του συστήματος κίνησης.

[5] Αυξημένη ικανότητα ρυμούλκησης σε συνδυασμό με ενισχυμένη ζεύξη ρυμουλκούμενου η οποία διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα ανάλογα με τον τύπο του συστήματος κίνησης.

Λεπτομερείς διαστάσεις περιέχονται στο δελτίο δεδομένων μας - ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο Mercedes-Benz.

Vito Van

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός