Προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών PRE-SAFE®

Προληπτική προστασία σε κρίσιμες οδηγικές καταστάσεις.

[1] Το σύστημα PRE-SAFE® είναι διαθέσιμο στο Vito Tourer ως προαιρετικός εξοπλισμός. Σε συνδυασμό με την προαιρετική ηλεκτρική ρύθμιση καθισμάτων, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του συστήματος συμπεριλαμβάνοντας τη βελτίωση της θέσης του μπροστινού καθίσματος για την αντιμετώπιση του ατυχήματος.

Vito Tourer

Η επιβατική έκδοση

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Συμβουλές αγοράς