Διαστάσεις και βάρη: η επιλογή είναι δική σας

Το Vito compact με μεταξόνιο 3200 mm.

Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος (kg)
3100 3200
Μήκος οχήματος (mm)
  4895 4895
Απόβαρο [1] [2] - μέγιστο μικτό βάρος
BASE 1,860 - 2,025
All-wheel drive: 2.065 - 2.075
1,860 - 2,025
All-wheel drive: 2.065 - 2.075
PRO 1,865 - 2,030
All-wheel drive: 2.070 - 2.080
1,865 - 2,030
All-wheel drive: 2.070 - 2.080
SELECT 1,900 - 2,065
All-wheel drive: 2.105 - 2.115
1,900 - 2,065
All-wheel drive: 2.105 - 2.115
Ωφέλιμο φορτίο [2] (kg) με μικτό βάρος

BASE 1,085 -1,240
All-wheel drive: 1.035 - 1.125
1,085 -1,240
All-wheel drive: 1.035 - 1.125
PRO 1,080 - 1,235
All-wheel drive: 1.030 - 1.120
1,080 - 1,235
All-wheel drive: 1.030 - 1.120
SELECT 1,045 - 1,200
All-wheel drive: 995 - 1.085
1,045 - 1,200
All-wheel drive: 995 - 1.085
Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος συνδυασμού (kg)
  4.100/4.800/5.100/5.600 [3] 5.200/5.550 [3]
Μέγιστο φορτίο οροφής (kg)
  150 150
Ικανότητα ρυμούλκησης (kg)
braked [4] 1000/1800/2000/2500 [5] 2000/2500 [5]
unbraked 750 750
Χωρητικότητα φορτίου (cbm)
  0,58 (0,72) 0,58 (0,72)
Μέγιστο μήκος φόρτωσης (mm)
  2408 (2433) [6] 2408 (2433) [6]
Κύκλος στροφής Ø (m)      
τροχιά κύκλου Ø (m)
Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
  12.9  
12.2 12.9    
12.2      
Κύκλος στροφής Ø (m)Ø (m)      
τροχιά κύκλου Ø (m)
Κίνηση στους πίσω τροχούς
  11.8  
11.1 11.8    
11.1      
Κύκλος στροφής Ø (m)      
τροχιά κύκλου Ø (m)
Κϊνηση σε όλους τους τροχούς
  12.9  
12.2 12.9    
12.2      

[1] Οι τιμές ανταποκρίνονται στην Οδηγία 92/21/EΚ όπως αυτή ισχύει κατά την έναρξη εφαρμογής της (με βάρος οδηγού 68 kg, αποσκευές 7 kg και όλα τα υγρά του οχήματος και το ντεπόζιτο κατά 90% πλήρη).

[2] Ο εξοπλισμός και/ή οι γραμμές εξοπλισμού ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση ή ελάττωση του Μικτού Βάρους Οχήματος, και κατ' αυτό τον τρόπο να επηρεάσουν το ωφέλιμο φορτίο. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για περισσότερες πληροφορίες.

[3] Αναπροσαρμοσμένο επιτρεπόμενο βάρος συνδυασμένων οχημάτων σε συνδυασμό με ενισχυμένο κοτσαδόρο (προαιρετικός εξοπλισμός), ανάλογα με το μοντέλο μετάδοσης ισχύος.

[1] Ανάλογα με το μοντέλο μετάδοσης ισχύος.

[5] Αναπροσαρμοσμένο φορτίο ρυμουλκούμενου σε συνδυασμό με ενισχυμένο κοτσαδόρο (προαιρετικός εξοπλισμός), ανάλογα με το μοντέλο μετάδοσης ισχύος.

[6] Figures in brackets apply to the Vito Tourer BASE.

Μπορείτε να βρείτε ακριβείς διαστάσεις στο φύλλο δεδομένων - ή ρωτήστε τον πωλητή Mercedes - Benz της περιοχής σας.

Vito Tourer

Η επιβατική έκδοση

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός

Συμβουλές αγοράς