Διαστάσεις και βάρη: η επιλογή είναι δική σας.

Το Vito compact με μεταξόνιο 3200 mm.

Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος (kg)
3100 3200
Μήκος οχήματος (mm)
  4895 4895
Απόβαρο [1] [2] - μέγιστο μικτό βάρος
BASE 1860–2015 Κϊνηση σε όλους τους τροχούς: 2065 1970–2025
κίνηση σε όλους τους τροχούς: 2.075
PRO 1865–2020
Κϊνηση σε όλους τους τροχούςe: 2070
1975–2030
Κϊνηση σε όλους τους τροχούς: 2.080
SELECT 1900–2055
Κϊνηση σε όλους τους τροχούς: 2105
2010–2065
Κϊνηση σε όλους τους τροχούς: 2.115
Ωφέλιμο φορτίο [2] (kg) με μικτό βάρος
BASE 1085–1240 Κϊνηση σε όλους τους τροχούς: 1035 1175–1230
Κϊνηση σε όλους τους τροχούς: 1.125
PRO 1080–1235
Κϊνηση σε όλους τους τροχούς: 1030
1170–1225
Κϊνηση σε όλους τους τροχούς: 1.120
SELECT 1045–1200
Κϊνηση σε όλους τους τροχούς: 995
1135–1190
Κϊνηση σε όλους τους τροχούς: 1.085
Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος συνδυασμού (kg)
  4100/4800/5100 [3] 5100/5200 [3]
Μέγιστο φορτίο οροφής (kg)
  150 150
Ικανότητα ρυμούλκησης (kg)
με φρένα [4] 1000, 1800, 2000 [5] 2000 [5]
χωρίς φρένα 750 750
Χωρητικότητα φορτίου (m³)
  0.58 (0.72) 0.58 (0.72)
Μέγιστο μήκος φόρτωσης (mm)
  2408 (2433) [6] 2408 (2433) [6]
Κύκλος στροφής Ø (m)      
τροχιά κύκλου Ø (m) Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς
  12.9 / 12.2 12.9 / 12.2
Κύκλος στροφής Ø (m)      
τροχιά κύκλου Ø (m) Κίνηση στους πίσω τροχούς
  11.8 / 11.1 11.8 / 11.1
Κύκλος στροφής Ø (m)      
τροχιά κύκλου Ø (m) Κϊνηση σε όλους τους τροχούς
  13.1 / 12.2 13.1 / 12.2;

[1] Οι τιμές ανταποκρίνονται στην Οδηγία 92/21/EΚ όπως αυτή ισχύει κατά την έναρξη εφαρμογής της (με βάρος οδηγού 68 kg, αποσκευές 7 kg και όλα τα υγρά του οχήματος και το ντεπόζιτο κατά 90% πλήρη).

[2] Ο εξοπλισμός και/ή οι γραμμές εξοπλισμού ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση ή ελάττωση του Μικτού Βάρους Οχήματος, και κατ' αυτό τον τρόπο να επηρεάσουν το ωφέλιμο φορτίο. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για περισσότερες πληροφορίες.

[3] Αναπροσαρμοσμένο επιτρεπόμενο βάρος συνδυασμένων οχημάτων σε συνδυασμό με ενισχυμένο κοτσαδόρο (προαιρετικός εξοπλισμός), ανάλογα με το μοντέλο μετάδοσης ισχύος.

[4] Ανάλογα με το μοντέλο μετάδοσης ισχύος.

[5] Αναπροσαρμοσμένο φορτίο ρυμουλκούμενου σε συνδυασμό με ενισχυμένο κοτσαδόρο (προαιρετικός εξοπλισμός), ανάλογα με το μοντέλο μετάδοσης ισχύος.

[6] Οι τιμές σε παρένθεση ισχύουν για το Vito Tourer BASE.

Μπορείτε να βρείτε ακριβείς διαστάσεις στο φύλλο δεδομένων - ή ρωτήστε τον πωλητή Mercedes - Benz της περιοχής σας.

Vito Tourer

Η επιβατική έκδοση

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός

Συμβουλές αγοράς