Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός. Θα βρείτε περισσότερα.

Βασικός εξοπλισμός (επιλογή).

[1] Προαιρετικός επιπλέον εξοπλισμός για το Tourer BASE.

[2] Δεν διατίθεται για το Tourer SELECT.

[3] Προαιρετικός επιπλέον εξοπλισμός για το Tourer PRO.

[4] Δεν διατίθεται για το Tourer PRO.

[5] Προαιρετικός εξοπλισμός για το Tourer SELECT.

Vito Tourer

Η επιβατική έκδοση

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Εξοπλισμός

Συμβουλές αγοράς