Ξέγνοιαστη οδήγηση χάρη στην ολόπλευρη προστασία.

Πακέτο συντήρησης [1]

Επέκταση εγγύησης [2]

Ολοκληρωμένο σέρβις [3]

Τα πακέτα σέρβις μας - τα οφέλη σας:

Αξιόπιστος προγραμματισμός κόστους
Εκτεταμένο δίκτυο συνεργείων
Οχήματα με τη βέλτιστη συντήρηση
Μακροπρόθεσμη διατήρηση αξίας για τα οχήματά σας
Εξατομικευμένες επιλογές συνδυασμού υπηρεσιών

[1] Η ασφάλιση καλύπτει: όλες τις εργασίες συντήρησης σύμφωνα με το ASSYST Ενεργό Σύστημα Σέρβις) συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, των λαδιών και των γράσων. Εξαιρούνται αποσπώμενα μέρη και σώματα. [2] Η ασφάλιση καλύπτει: Κινητήρα, μετάδοση, άξονες, πλήρες ηλεκτρικό σύστημα, συστήματα ασφαλείας, ελατήρια, αποσβεστήρες, σταθεροποιητές και ανάρτηση, σύστημα κλιματισμού, βοηθητική θέρμανση, καταλυτικό μετατροπέα και φίλτρο γύρης και σωματιδίων (Τεχνολογία ντίζελ BlueTEC), συστήματα ψύξης, διεύθυνσης, σύστημα καυσίμων, σύστημα πέδησης (εκτός από τα μέρη που φθείρονται). [3] Η εγγύηση περιλαμβάνει: Όλες τις εργασίες συντήρησης σύμφωνα με το ASSYST (Ενεργό Σύστημα Σέρβις) σύμφωνα με το φυλλάδιο συντήρησης και τις οδηγίες του κατασκευαστή Mercede-Benz στο σασί. Αυτό περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά, τα λάδια και τα γράσα - εκτός από τα συνημμένα και τις υπερκατασκευές. Επιπλέον, τα ανταλλακτικά που φθείρονται ανανεώνονται και στην περίπτωση ελαττωμάτων απαλείφονται/επισκευάζονται. Το κόστος ρυμούλκησης και του Mercedes-Benz 24h περιλαμβάνεται.