1926 έως 1954. Μια ιστορική συγχώνευση

Μια φιλία που εξελίσσεται σε συνεργασία: Γεννιέται η Daimler-Benz AG