Ασυνήθιστοι δρόμοι

Ένας μακρινός συγγενής προσφέρει χείρα βοηθείας