Οι υπηρεσίες κινητικότητας συνοπτικά.

Οι υπηρεσίες κινητικότητας συνοπτικά.

  • Έξοδα μετακίνησης τεχνικού: μετακίνηση από και προς το σημείο της βλάβης

  • Επί τόπου βοήθεια: οι μικροεπισκευές γίνονται αμέσως

  • Ρυμούλκηση: μέχρι τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz

  • Ταξί, υπηρεσία μεταφοράς και δημόσιες συγκοινωνίες: προσωρινή λύση κινητικότητας

  • Υπηρεσία επιστροφής οχήματος: σε ακτίνα 50 km

  • Όχημα αντικατάστασης: για τη διάρκεια της επισκευής, έως και τρεις εργάσιμες ημέρες

  • Αεροπλάνο/τρένο: δωρεάν συνέχιση του ταξιδιού για όλους τους συνεπιβάτες

  • Ξενοδοχείο: διανυκτέρευση για εσάς και όλους τους συνεπιβάτες, έως και για τρεις εργάσιμες ημέρες

  • Επαναπατρισμός οχήματος: στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz στον τόπο κατοικίας σας

  • Οργανωτική βοήθεια: για παράδειγμα, για νομικά ή γλωσσικά ζητήματα στο εξωτερικό

Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης, το Mercedes-Benz Mobilo φροντίσει ώστε να συνεχίσετε γρήγορα τη διαδρομή σας.
Das gewünschte Video ist momentan leider nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Εκ νέου προβολή