Εδώ επικρατεί η ασφάλεια.

Ενημέρωση λογισμικού Diesel


Ανάκληση οχημάτων Mercedes-Benz: Αλλαγή ψυκτικού μέσου R-134a σε R-1234yf

Ενημέρωση λογισμικού Diesel


Ανάκληση οχημάτων Mercedes-Benz: Αλλαγή ψυκτικού μέσου R-134a σε R-1234yf

Πληροφορίες για την ανάκληση.

Ρεζερβουάρ diesel

Πληροφορίες για την ανάκληση.

Η Mercedes-Benz πραγματοποιεί υποχρεωτικές ανακλήσεις οχημάτων Mercedes-Benz από το καλοκαίρι 2019, κατόπιν οδηγίας της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μεταφορών (Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)). Οι ανακλήσεις περιλαμβάνουν τα μοντέλα A-Class, B-Class, CLA Coupé και SL Roadster. Στο πλαίσιο των ανακλήσεων προβλέπεται η μετατροπή του συστήματος κλιματισμού για τη χρήση του νέου ψυκτικού μέσου στα σχετικά οχήματα μέσω του δικτύου service της Mercedes-Benz.

Σημαντικό: Για πολλά μοντέλα, η ανάκληση αφορά οχήματα που κατασκευάστηκαν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Συνεπώς, δεν μπορεί να συμπεράνει κανείς με βεβαιότητα μόνον από την ονομασία μοντέλου και κινητήρα αν το όχημα συμμετέχει στην ανάκληση.