Θέστε σε λειτουργία το Mercedes me Adapter.

Σας δείχνουμε βήμα-βήμα, πώς να αποκτήσετε προσωπική
πρόσβαση στο Mercedes-Benz όχημά σας.

Θέστε σε λειτουργία το Mercedes me Adapter.

Σας δείχνουμε βήμα-βήμα, πώς να αποκτήσετε προσωπική
πρόσβαση στο Mercedes-Benz όχημά σας.

Πρώτη θέση σε λειτουργία.

Πρώτη θέση σε λειτουργία.

Μπορείτε να παραλάβετε το Mercedes me Adapter από τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή σας Mercedes-Benz, ο οποίος θα ενεργοποιήσει την υπηρεσία και θα χαρεί να σας βοηθήσει να το θέσετε σε λειτουργία.

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι

  • Το όχημά σας είναι συμβατό με το Mercedes me Adapter

  • Διαθέτετε ένα συμβατό smartphone και

  • Έχετε δημιουργήσει έναν προσωπικό λογαριασμό χρήστη στη διεύθυνση www.mercedes.me.

Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε από τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή σας Mercedes-Benz να προχωρήσει στη σύνδεση του οχήματός σας με το λογαριασμό χρήστη σας Mercedes me.

Βήμα 1: Εγκατάσταση της εφαρμογής

Το σύμβολο λήψης υποδεικνύει τη λήψη της εφαρμογής «Mercedes me Adapter».

Έχετε ένα Mercedes me Adapter και ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής σας Mercedes-Benz έχει ήδη συνδέσει το λογαριασμό σας Mercedes me; Στη συνέχεια εγκαταστήστε την εφαρμογή Mercedes me Adapter στο smartphone σας.

Βήμα 2: Σύνδεση στην εφαρμογή

Η εφαρμογή «Mercedes me Adapter» ξεκινά.

Εκκινήστε την εφαρμογή και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Mercedes me. Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

Βήμα 3: Σύνδεση Adapter

Το Mercedes me Adapter συνδέεται στην υποδοχή OBD2 στο χώρο ποδιών του οχήματος.

Συνδέστε το Adapter στο σύνδεσμο διάγνωσης («υποδοχή OBD2») του οχήματός σας. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να στερεώσετε το κάλυμμα στο Adapter με το επισυναπτόμενο βοήθημα στερέωσης (αυτοκόλλητο με velcro). Αρχίζει να αναβοσβήνει η κόκκινη LED στο Adapter.

Βήμα 4: Σύνδεση Adapter και smartphone μέσω Bluetooth®

Συνδέστε τη συσκευή στο smartphone μέσω Blootooth.

Μέσα στα επόμενα τρία λεπτά μπορείτε να συνδέσετε το smartphone σας με το Adapter μέσω Bluetooth®. Αναζητήστε στο μενού Bluetooth® του smartphone σας τη συσκευή με το όνομα «MB...». Μόλις συνδεθεί το όχημά σας με το Adapter, η LED ανάβει συνεχόμενα. Εάν δεν αρκούν τα τρία λεπτά, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Βήμα 5: Έναρξη της εφαρμογής

Εκκινήστε την εφαρμογή και επιλέξτε «Έναρξη θέσης σε λειτουργία και προσθήκη οχήματος».

Εκκινήστε την εφαρμογή στο smartphone σας, εάν χρειάζεται συνδεθείτε με το λογαριασμό χρήστη σας Mercedes me και επιλέξτε «Προσθήκη νέου οχήματος». Προσέξτε ώστε να υπάρχει καλή σύνδεση στο διαδίκτυο. Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει ένα όχημα στην εφαρμογή, ενεργοποιήστε το «Το όχημά μου» και επιλέξτε «Προσθήκη επιπλέον οχήματος».

Βήμα 6: Εκκίνηση κινητήρα

Εκκινήστε την εφαρμογή και επιλέξτε «Προσθήκη νέου οχήματος».

Εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος μόλις σας το ζητήσει η εφαρμογή, για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μεταδίδονται και ελέγχονται τα στοιχεία του οχήματος, και εισάγενται στην εφαρμογή ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής σας που έχετε καταχωρήσει στο Mercedes me Portal. Ακολουθήστε μέχρι τέλος τις οδηγίες που σας δίνει η εφαρμογή για τη θέση σε λειτουργία. Σβήστε ξανά τον κινητήρα κατόπιν αιτήματος από την εφαρμογή και επιβεβαιώστε το τέλος της θέσης σε λειτουργία.

Το όχημα σας έχει δημιουργηθεί με επιτυχία και μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του Mercedes me Adapter.

Τοποθετήστε το ένθετο φύλλο «Προσθήκη στις Οδηγίες Χρήσης του οχήματός σας» στις Οδηγίες Χρήσης του οχήματός σας.

Εκ νέου θέση σε λειτουργία.

Θέλετε να θέσετε ξανά σε λειτουργία το Mercedes me Adapter σας (π.χ. μετά από συντήρηση); Στη συνέχεια προχωρήστε ως εξής:

Εκ νέου θέση σε λειτουργία.

Θέλετε να θέσετε ξανά σε λειτουργία το Mercedes me Adapter σας (π.χ. μετά από συντήρηση); Στη συνέχεια προχωρήστε ως εξής:

Βήμα 1: Σύνδεση Adapter

Το Mercedes me Adapter συνδέεται στην υποδοχή OBD2 στο χώρο ποδιών του οχήματος.

Συνδέστε ξανά το Mercedes me Adapter στην "υποδοχή OBD2" στο χώρο ποδιών οδηγού.

Βήμα 2: Προσθήκη οχήματος στην εφαρμογή

Εκκινήστε την εφαρμογή και επιλέξτε «Προσθήκη νέου οχήματος».

Πατήστε το όχημά μας στην εφαρμογή Mercedes me Adapter και επιλέξτε «Προσθήκη νέου οχήματος». Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

Περαιτέρω οδηγίες.

Περαιτέρω οδηγίες.

Το Mercedes me Adapter έχει σχεδιαστεί για μόνιμη τοποθέτηση στον αντίστοιχο σύνδεσμο διάγνωσης και θα πρέπει να παραμένει συνδεδεμένο σε αυτόν.

Χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό ένα πανί βρεγμένο με νερό, διότι σε περίπτωση επαφής με υγρά υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος.

Τα smartphone με «Jailbreak» (μη εξουσιοδοτημένη άρση των περιορισμών χρήσης των κινητών λειτουργικών συστημάτων των κατασκευαστών smartphone) δεν υποστηρίζονται και γενικά αποκλείονται από τη χρήση.