Διαδικασία παροχής τεχνικών βεβαιώσεων

Έκδοση βεβαιώσης από την Mercedes-Benz Hellas που αφορούν σε οχήματα της Daimler 

Διαδικασία παροχής τεχνικών βεβαιώσεων

Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA - interior

Διαδικασία παροχής τεχνικών βεβαιώσεων

Για την έκδοση τεχνικών βεβαιώσεων από την Mercedes-Benz Hellas που αφορούν σε οχήματα της Daimler και οι οποίες απευθύνονται προς οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία και αρχή, απαιτείται:  

Για την έκδοση τεχνικών βεβαιώσεων από την Mercedes-Benz Hellas που αφορούν σε οχήματα της Daimler και οι οποίες απευθύνονται προς οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία και αρχή, απαιτείται:  

  •  Συμπλήρωση όλων των στοιχείων του ιδιοκτήτη στην Αίτηση Παροχής Βεβαίωσης, υπογραφή από τον ίδιο και αποστολή αυτής και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά. 

Για οχήματα παραεισαγωγής: κατάθεση ποσού 125 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) σε τραπεζικό λογαριασμού της Μercedes-Benz Ελλάς. Σε ορισμένα αιτήματα πέραν των τυποποιημένων το ποσό αυτό ενδέχεται να είναι διαφορετικό.

Η κατάθεση του παραπάνω ποσού μπορεί να γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στη αίτηση με την αιτιολογία:

  • Ονοματεπώνυμο αιτούντος
  • Έκδοση Βεβαίωσης
  • Αριθμός Πλαισίου Οχήματος

Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην εταιρεία Mercedes-Benz Hellas στο email veveosi@daimler.com με θέμα: Έκδοση Βεβαίωσης και Αριθμος Πλαισίου Οχήματος

O μέγιστος χρόνος έκδοσης τεχνικών βεβαιώσεων είναι ενδεικτικά δέκα (10) εργάσιμες μέρες. Ο χρόνος αυτό ενδέχεται να αυξηθεί εφόσον ο όγκος των αιτημάτων που ήδη επεξεργάζεται το τμήμα είναι αυξημένος. Προσοχή: Εάν δεν αποσταλεί κάποιο από απαραίτητα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλιπή στοιχεία ή αδυναμία ανάγνωσης αυτών ή δεν έχει κατατεθεί το προβλεπόμενο ποσό, η έκδοση της βεβαίωσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.