Προστασία Δανείου

Εξασφαλίστε τη συνέχιση της πληρωμής του δανείου σας σε περιπτώσεις διακοπής της κανονικής ροής του εισοδήματός σας.

Προστασία Δανείου

Εξασφαλίστε τη συνέχιση της πληρωμής του δανείου σας σε περιπτώσεις διακοπής της κανονικής ροής του εισοδήματός σας.

Ασφάλιση: Προστασία Δανείου

Το πρόγραμμα "Προστασία Δανείου" προσφέρει στον πελάτη που χρηματοδοτείται για την αγορά επιβατικού αυτοκινήτου, την ασφάλεια ότι οι μηνιαίες δόσεις της χρηματοδότησης θα αποπληρωθούν σε περίπτωση αδυναμίας του.

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει τη συνέχιση της πληρωμής του δανείου σε περιπτώσεις διακοπής της κανονικής ροής του εισοδήματος λόγω ακούσιας ανεργίας, σοβαρής ασθένειας, καθώς και απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από οποιαδήποτε αιτία.

Το πρόγραμμα παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον πελάτη που σε μία δύσκολη στιγμή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί με συνέπεια στις δανειακές του υποχρεώσεις και πιο συγκεκριμένα:

  • Προστασία από τις συνέπειες του εντεινόμενου κινδύνου Ανεργίας (για εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου χρόνου).
  • Προστασία και αύξηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη, που μπορεί να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στην δανειακή του υποχρέωση.
  • Ελάφρυνση των οικονομικών συνεπών σε περίπτωση απώλειας Ζωής ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας (ΜΟΑ) με την αποπληρωμή του δανείου.
  • Διατήρηση του βιοτικού επιπέδου του πελάτη σε μία δύσκολη στιγμή.
  • Συνεισφορά στη μείωση των επισφαλειών.
  • Διασφάλιση της ομαλής αποπληρωμής των δανείων και αποφυγή τριβών μεταξύ Τράπεζας και δανειολήπτη.