Welcome ALL INCLUSIVE

Welcome ALL INCLUSIVE

Χρηματοδοτικά Προγράμματα: Welcome ALL INCLUSIVE

Αποκτήστε τώρα την Mercedes-Benz που επιθυμείτε με το πρόγραμμα χρηματοδότησης Welcome ALL INCLUSIVE με προνομιακό επιτόκιο και ιδιαίτερα χαμηλή μηνιαία δόση.

Αφορά σε συγκεκριμένες εκδόσεις στα μοντέλα A-Class, B-Class, C-Class, CLA, GLA και GLB.

Χαρακτηριστικά Χρηματοδότησης  
Προκαταβολή από 30%
Διάρκεια δανείου 36 ή 48 μηνιαίες δόσεις + 1 τελευταία μεγαλύτερη δόση
Επιτόκιο πελάτη
6,5% (πλέον εισφ.Τραπ.0,6%)
Προστασία δανείου
Για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης
Διαχειριστικά έξοδα
250,00 €
Χρηματοδοτικά Προγράμματα: Welcome ALL INCLUSIVE

Στη μηνιαία δόση περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες:

  • Επέκταση Εγγύησης
  • Συμβόλαιο Service για όλη τη διάρκεια χρηματοδότησης
  • Ασφάλιση αυτοκινήτου 6μηνη ή ετήσια
  • Διασφάλιση κινητικότητας Mobilo για όλη τη διάρκεια χρηματοδότησης

Μοναδική ευελιξία


Στο τέλος το Welcome ALL INCLUSIVE σας παρέχει την ευελιξία που επιθυμείτε, αφού στο τέλος της χρηματοδότησης έχετε τις εξής επιλογές:

  • Εξόφληση της τελευταίας μεγάλης δόσης & απόκτηση της κυριότητας του οχήματος
  • Αναχρηματοδότηση της τελευταίας μεγάλης δόσης
  • Επιστροφή του οχήματος (βάσει των όρων της σύμβασης)
 
Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω της Τράπεζας Eurobank και αφορά σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.