Φόρτιση στο σπίτι.

Φόρτιση στο σπίτι.

Εύκολα, σε κάθε πρίζα του δικτύου τροφοδοσίας.

Η φωτογραφία δείχνει το καλώδιο φόρτισης της Mercedes-Benz EQC.

Εύκολα, σε κάθε πρίζα του δικτύου τροφοδοσίας.

Θέλετε να γλιτώσετε τη διαδρομή μέχρι το δημόσιο σταθμό φόρτισης και να φορτίζετε απλά τη Mercedes-Benz σας στο σπίτι; Τότε χρησιμοποιήστε απλώς μια πρίζα δικτύου τροφοδοσίας, ελεγμένη από έναν ηλεκτρολόγο. Το μόνο που χρειάζεστε είναι το καλώδιο φόρτισης για πρίζα δικτύου τροφοδοσίας (καλώδιο Mode 2), το οποίο είτε παρέχεται με το όχημα ή διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός από τον Εξουσιοδοτημένο Διανομέα σας.