Προδιαγραφές.

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες για τη Mercedes-AMG GT.

Mercedes-AMG GT R: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 12.4 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 284.0 g/km<p>Οι τιμές που αναφέρονται υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «Τιμές CO2 NEDC» κατά την έννοια του άρθρο 2 παρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν με βάση αυτές τις τιμές. Η κατανάλωση ρεύματος υπολογίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ.</p>

Σύγκριση κινητήρων


Συγκρίνετε τα μοντέλα της Mercedes-AMG GT.

Σύγκριση κινητήρων


Συγκρίνετε τα μοντέλα της Mercedes-AMG GT.

Η φωτογραφία παρουσιάζει την πλευρική όψη της Mercedes-AMG GT S.

Επιλογή κινητήρα

  • Manual
  • Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Diesel

Βενζίνη (Super, Super Plus)

Alternative

Diesel

Βενζίνη (Super, Super Plus)

Alternative

Επιλογής κινητήρα σύγκρισης

  • Manual
  • Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Diesel

Βενζίνη (Super, Super Plus)

Alternative

Diesel

Βενζίνη (Super, Super Plus)

Alternative

Συγκρίνετε τα μοντέλα της Mercedes-AMG GT.
Close

Σύγκριση κινητήρων.

Επιλέξτε δύο κινητήρες, για να δείτε αμέσως μια σύγκριση των τεχνικών στοιχείων τους.

Επιλογή κινητήρα
Επιλογής κινητήρα σύγκρισης
Σύγκριση

Select motorization

Διαστάσεις


Μετρήστε με την ησυχία σας:
η Mercedes-AMG GT σάς ταιριάζει τέλεια.

Διαστάσεις


Μετρήστε με την ησυχία σας:
η Mercedes-AMG GT σάς ταιριάζει τέλεια.

Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT από πίσω.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT από το πλάι.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT από πάνω.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT S από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT S από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT S από πίσω.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT S από το πλάι.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT S από πάνω.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT C από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT C από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT C από πίσω.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT C από το πλάι.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT C από πάνω.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT R από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT R από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT R από πίσω.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT R από το πλάι.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT R από πάνω.

Mercedes-AMG GT: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 11.4 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 261.0 g/km;
Mercedes-AMG GT S: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 11.5 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 262.0 g/km;
Mercedes-AMG GT C: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 12.4 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 284.0 g/km;
Mercedes-AMG GT R: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 12.4 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 284.0 g/km<p>Οι τιμές που αναφέρονται υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «Τιμές CO2 NEDC» κατά την έννοια του άρθρο 2 παρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν με βάση αυτές τις τιμές. Η κατανάλωση ρεύματος υπολογίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ.</p>

Mercedes-AMG GT: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 11.4 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 261.0 g/km;
Mercedes-AMG GT S: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 11.5 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 262.0 g/km;
Mercedes-AMG GT C: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 12.4 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 284.0 g/km;
Mercedes-AMG GT R: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 12.4 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 284.0 g/km<p>Οι τιμές που αναφέρονται υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «Τιμές CO2 NEDC» κατά την έννοια του άρθρο 2 παρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν με βάση αυτές τις τιμές. Η κατανάλωση ρεύματος υπολογίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ.</p>