Προδιαγραφές.

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες για τη Mercedes-AMG GT Roadster.

Mercedes-AMG GT C Roadster: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 12.5 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 284.0 g/km<p>Οι τιμές που αναφέρονται υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «Τιμές CO2 NEDC» κατά την έννοια του άρθρο 2 παρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν με βάση αυτές τις τιμές. Η κατανάλωση ρεύματος υπολογίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ.</p>

Σύγκριση κινητήρων


Συγκρίνετε τα μοντέλα της Mercedes-AMG GT Roadster.

Σύγκριση κινητήρων


Συγκρίνετε τα μοντέλα της Mercedes-AMG GT Roadster.

Η φωτογραφία δείχνει τη Mercedes-AMG GT Roadster.

Επιλογή κινητήρα

  • Manual
  • Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Diesel

Βενζίνη (Super, Super Plus)

Alternative

Diesel

Βενζίνη (Super, Super Plus)

Alternative

Επιλογής κινητήρα σύγκρισης

  • Manual
  • Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Diesel

Βενζίνη (Super, Super Plus)

Alternative

Diesel

Βενζίνη (Super, Super Plus)

Alternative

Συγκρίνετε τα μοντέλα της Mercedes-AMG GT Roadster.
Close

Σύγκριση κινητήρων.

Επιλέξτε δύο κινητήρες, για να δείτε αμέσως μια σύγκριση των τεχνικών στοιχείων τους.

Επιλογή κινητήρα
Επιλογής κινητήρα σύγκρισης
Σύγκριση

Select motorization

Mercedes-AMG GT Roadster: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 11.5-11.4 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 261.0 g/km<p>Οι τιμές που αναφέρονται υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «Τιμές CO2 NEDC» κατά την έννοια του άρθρο 2 παρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν με βάση αυτές τις τιμές. Η κατανάλωση ρεύματος υπολογίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ.</p>

Διαστάσεις


Μετρήστε με την ησυχία σας.
Η Mercedes-AMG GT Roadster σάς ταιριάζει τέλεια.

Διαστάσεις


Μετρήστε με την ησυχία σας.
Η Mercedes-AMG GT Roadster σάς ταιριάζει τέλεια.

Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT Roadster από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT Roadster από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT Roadster από πίσω.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT Roadster από πλάι.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT Roadster από πάνω.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT S Roadster από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT S Roadster από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT S Roadster από πίσω.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT S Roadster από πλάι.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT S Roadster από πάνω.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT C Roadster από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT C Roadster από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT C Roadster από πίσω.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT C Roadster από πλάι.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT C Roadster από πάνω.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT R Roadster από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT R Roadster από μπροστά.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT R Roadster από πίσω.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT R Roadster από πλάι.
Η εικόνα δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-AMG GT R Roadster από πάνω.

Mercedes-AMG GT Roadster: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 11.5-11.4 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 261.0 g/km
Mercedes-AMG GT S Roadster: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 11.5 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 262.0 g/km
Mercedes-AMG GT C Roadster: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 12.5 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 284.0 g/km
Mercedes-AMG GT R Roadster: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 12.5 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 284.0 g/km<p>Οι τιμές που αναφέρονται υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «Τιμές CO2 NEDC» κατά την έννοια του άρθρο 2 παρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν με βάση αυτές τις τιμές. Η κατανάλωση ρεύματος υπολογίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ.</p>

Mercedes-AMG GT Roadster: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 11.5-11.4 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 261.0 g/km
Mercedes-AMG GT S Roadster: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 11.5 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 262.0 g/km
Mercedes-AMG GT C Roadster: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 12.5 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 284.0 g/km
Mercedes-AMG GT R Roadster: κατανάλωση καυσίμου σε μικτό κύκλο: 12.5 l/100 km, εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο: 284.0 g/km<p>Οι τιμές που αναφέρονται υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «Τιμές CO2 NEDC» κατά την έννοια του άρθρο 2 παρ. 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν με βάση αυτές τις τιμές. Η κατανάλωση ρεύματος υπολογίστηκε με βάση τον Κανονισμό 692/2008/ΕΚ.</p>