Στάθμευση

Πιλότος στάθμευσης

Στάθμευση

Πιλότος στάθμευσης

Ο πιλότος στάθμευσης της B-Class Sports Tourer ενημερώνει τον οδηγό για κατάλληλους κενούς χώρους διευκολύνοντας την αναζήτηση θέσης στάθμευσης.
Εκ νέου προβολή
Η ένδειξη στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων της B-Class Sports Tourer ρωτάει τον οδηγό εάν θέλει να ενεργοποιήσει τον πιλότο στάθμευσης για υποβοηθούμενη στάθμευση.

Εύκολη είσοδος και έξοδος από θέσεις στάθμευσης.

Ο πιλότος στάθμευσης PARKTRONIC διευκολύνει τόσο την αναζήτηση θέσης στάθμευσης, όσο και την είσοδο και έξοδο από παράλληλες και κάθετες θέσεις στάθμευσης.

Εύκολη είσοδος και έξοδος από θέσεις στάθμευσης.

Ο πιλότος στάθμευσης PARKTRONIC διευκολύνει τόσο την αναζήτηση θέσης στάθμευσης, όσο και την είσοδο και έξοδο από παράλληλες και κάθετες θέσεις στάθμευσης.

Εάν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα κάτω των 30 km/h, το σύστημα ενημερώνει τον οδηγό με ένα "P" και ένα βέλος κατεύθυνσης στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών, ότι εντοπίστηκε κενή θέση. Εάν ο οδηγός επιλέξει την όπισθεν και επιβεβαιώσει την προτεινόμενη θέση στάθμευσης, ο πιλότος στάθμευσης με PARKTRONIC υποστηρίζει τους ελιγμούς στάθμευσης. Ο οδηγός πατάει τα πεντάλ γκαζιού και φρένου και πραγματοποιεί τις τυχόν αλλαγές ταχύτητας/σχέσης. Η διαδικασία στάθμευσης ολοκληρώνεται σε έως επτά κινήσεις. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να επέμβει στη διαδικασία ο οδηγός και να διορθώσει κάποιον ελιγμό στάθμευσης.

Η ηλεκτρονική υποβοήθηση στάθμευσης PARKTRONIC επιβλέπει την μπροστινή και πίσω περιοχή κατά τους ελιγμούς και προειδοποιεί τον οδηγό εάν ανιχνευθεί κίνδυνος σύγκρουσης.