Υποβοήθηση οδήγησης και ασφάλεια

Σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας

Υποβοήθηση οδήγησης και ασφάλεια

Σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας

Το σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας προβάλλει στον οδηγό το τρέχον όριο ταχύτητας στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων της B-Class Sports Tourer.
Εκ νέου προβολή
Η φωτογραφία παρουσιάζει τη λειτουργία της προειδοποίησης εσφαλμένης οδήγησης του συστήματος υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας στην B-Class Sports Tourer.
Εκ νέου προβολή

Αναγνωρίζει τι επιτρέπεται.

Το σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας μπορεί να αναγνωρίζει σήματα ορίων ταχύτητας και απαγόρευσης εισόδου και προσπέρασης, καθώς και το τέλος τους, και να τα προβάλλει.

Αναγνωρίζει τι επιτρέπεται.

Το σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας μπορεί να αναγνωρίζει σήματα ορίων ταχύτητας και απαγόρευσης εισόδου και προσπέρασης, καθώς και το τέλος τους, και να τα προβάλλει.

Έτσι, ο οδηγός υποστηρίζεται αποτελεσματικά στην τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αυξάνεται η οδική ασφάλεια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μακρινές, μονότονες διαδρομές με εναλλασσόμενα σήματα κυκλοφορίας, σε περιοχές όπου υπάρχουν έργα σε εξέλιξη ή σε άγνωστες πόλεις.

Διατίθεται μόνο μαζί με το COMAND Online.

Το σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας και επιμέρους λειτουργίες δεν διατίθενται σε όλες τις χώρες. Η οπτική και ακουστική προειδοποίηση κατά την είσοδο σε δρόμο όπου υπάρχει απαγορευτικό σήμα διατίθεται προς το παρόν μόνο στη Γερμανία.