Στάθμευση

Πιλότος στάθμευσης με PARKTRONIC

Στάθμευση

Πιλότος στάθμευσης με PARKTRONIC

Εύκολη είσοδος και έξοδος από θέσεις στάθμευσης.

Απεικονίζεται η λειτουργία του πιλότου στάθμευσης με PARKTRONIC στη CLA Shooting Brake.
Εκ νέου προβολή

Εύκολη είσοδος και έξοδος από θέσεις στάθμευσης.

Ο πιλότος στάθμευσης PARKTRONIC διευκολύνει τόσο την αναζήτηση θέσης στάθμευσης, όσο και την είσοδο και έξοδο από παράλληλες και κάθετες θέσεις στάθμευσης.

Ο πιλότος στάθμευσης PARKTRONIC διευκολύνει τόσο την αναζήτηση θέσης στάθμευσης, όσο και την είσοδο και έξοδο από παράλληλες και κάθετες θέσεις στάθμευσης.

Εάν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα κάτω των 30 km/h, το σύστημα ενημερώνει τον οδηγό, με ένα "P" και ένα βέλος κατεύθυνσης στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών, ότι βρέθηκε κατάλληλη κενή θέση. Εάν ο οδηγός επιλέξει την όπισθεν και επιβεβαιώσει την προτεινόμενη θέση στάθμευσης, ο πιλότος στάθμευσης με PARKTRONIC πραγματοποιεί όλους τους ελιγμούς με το τιμόνι αυτόνομα. Ο οδηγός χρειάζεται να πατάει μόνο τα πεντάλ γκαζιού και φρένου, και διαδικασία στάθμευσης ολοκληρώνεται σε έως επτά κινήσεις. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να επέμβει στη διαδικασία ο οδηγός και να διορθώσει κάποιον ελιγμό στάθμευσης.

Η ηλεκτρονική υποβοήθηση στάθμευσης PARKTRONIC επιβλέπει την μπροστινή και πίσω περιοχή κατά τους ελιγμούς και προειδοποιεί τον οδηγό εάν ανιχνευθεί κίνδυνος σύγκρουσης.