Υποβοήθηση οδήγησης και ασφάλεια

Σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας

Υποβοήθηση οδήγησης και ασφάλεια

Σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας

Αναγνωρίζει τι επιτρέπεται.

Απεικονίζεται η λειτουργία του συστήματος υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας στη CLA Shooting Brake.
Εκ νέου προβολή

Αναγνωρίζει τι επιτρέπεται.

Το σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας μπορεί να μπορεί να αναγνωρίζει σήματα ορίων ταχύτητας και απαγόρευσης εισόδου και προσπέρασης, καθώς και το τέλος τους, και να τα προβάλλει.

Το σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας μπορεί να μπορεί να αναγνωρίζει σήματα ορίων ταχύτητας και απαγόρευσης εισόδου και προσπέρασης, καθώς και το τέλος τους, και να τα προβάλλει.

Έτσι, ο οδηγός υποστηρίζεται αποτελεσματικά στην τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και αυξάνεται η οδική ασφάλεια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μακρινές, μονότονες διαδρομές με εναλλασσόμενα σήματα κυκλοφορίας, σε περιοχές όπου υπάρχουν έργα σε εξέλιξη ή σε άγνωστες πόλεις.

Απεικονίζεται η λειτουργία του συστήματος υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας στη CLA Shooting Brake.

Ο εξοπλισμός διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το COMAND Online.

Το σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας και επιμέρους λειτουργίες δεν διατίθενται σε όλες τις χώρες. Η οπτική και ακουστική προειδοποίηση κατά την είσοδο σε δρόμο όπου υπάρχει απαγορευτικό σήμα διατίθεται προς το παρόν μόνο στη Γερμανία.