Προδιαγραφές.

Στα στοιχεία και τα δεδομένα δεν χωρούν συναισθηματισμοί.

Διαστάσεις


Τελειότητα σε μήκος και πλάτος: η CLS σάς ταιριάζει απόλυτα.

Διαστάσεις


Τελειότητα σε μήκος και πλάτος: η CLS σάς ταιριάζει απόλυτα.

Η φωτογραφία δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-Benz CLS από μπροστινή άποψη.
Η φωτογραφία δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-Benz CLS από μπροστινή άποψη.
Η φωτογραφία δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-Benz CLS από πίσω άποψη.
Η φωτογραφία δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-Benz CLS από πλευρική άποψη.
Η φωτογραφία δείχνει τις διαστάσεις της Mercedes-Benz CLS σε κάτοψη.