Αποτελεσματική θερμική αρχιτεκτονική, που μειώνει την κατανάλωση ρεύματος.

Η φωτογραφία δείχνει τα στοιχεία της μπαταρίας ιόντων λιθίου υψηλής τάσης στη νέα EQA, το πλήρως ηλεκτρικό κόμπακτ SUV της Mercedes-EQ.

Αποτελεσματική θερμική αρχιτεκτονική, που μειώνει την κατανάλωση ρεύματος.

Η ευφυής θερμική αρχιτεκτονική της EQA λειτουργεί πολύ αποδοτικά, με την αντλία θερμότητας να μεταφέρει τη θερμότητα από χαμηλό σε υψηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αξιοποιείται η «ψυχρή θερμότητα», που προκύπτει συχνά σε ένα ηλεκτρικό όχημα, για τη θέρμανση του εσωτερικού χώρου. Οι μηχανισμοί δράσης της αντλίας θερμότητας της EQA συνοπτικά:

  • Αποτελεσματική επαναθέρμανση (Reheat) με ανακυκλούμενο αέρα: χάρη στο υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης αέρα, απαιτείται η θέρμανση λιγότερου (φρέσκου) αέρα. Για τον περιορισμό του θαμπώματος, το αυτοκίνητο ψύχει αναλόγως τον ανακυκλούμενο αέρα και τον αφυγραίνει. Η θερμότητα που εκλύεται επιστρέφει στον εσωτερικό χώρο μέσω του υδρόψυκτου συμπυκνωτή και του εναλλάκτη θερμότητας – δηλαδή, γίνεται «ανακύκλωση» της θερμότητας.
  • Αξιοποίηση της θερμότητας που εκλύεται από το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.
  • Αξιοποίηση της θερμότητας που εκλύεται από την μπαταρία υψηλής τάσης: εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πάνω από την οριακή τιμή των XXX, η θερμότητα που εκλύεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση του εσωτερικού χώρου.