Αποτελεσματική θερμική αρχιτεκτονική, που μειώνει την κατανάλωση ρεύματος.

Η φωτογραφία παρουσιάζει τα στοιχεία της μπαταρίας ιόντων λιθίου υψηλής τάσης της νέας EQB της Mercedes-EQ.

Αποτελεσματική θερμική αρχιτεκτονική, που μειώνει την κατανάλωση ρεύματος.

Η ευφυής θερμική αρχιτεκτονική της EQB λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Μια αντλία θερμότητας φροντίζει να χρησιμοποιείται η θερμότητα που εκλύεται από το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης για τη θέρμανση της καμπίνας – αυτό μειώνει σημαντικά τις ανάγκες για ρεύμα μπαταρίας για θέρμανση και έτσι αυξάνεται η αυτονομία.
Οι μηχανισμοί δράσης της αντλίας θερμότητας της EQB συνοπτικά:

  • Effizientes Wiederaufheizen (Reheat) mit Umluft: Durch einen hohen Umluft-Anteil muss weniger (Frisch-)Luft aufgeheizt werden. Για τον περιορισμό του θαμπώματος, το αυτοκίνητο ψύχει αναλόγως τον ανακυκλούμενο αέρα και τον αφυγραίνει. Η θερμότητα που εκλύεται επιστρέφει στον εσωτερικό χώρο μέσω του υδρόψυκτου συμπυκνωτή και του εναλλάκτη θερμότητας – δηλαδή, γίνεται «ανακύκλωση» της θερμότητας.
  • Αξιοποίηση της θερμότητας που εκλύεται από το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.
  • Αξιοποίηση της θερμότητας που εκλύεται από την μπαταρία υψηλής τάσης: εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πάνω από την οριακή τιμή των XXX, η θερμότητα που εκλύεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση του εσωτερικού χώρου.