Ασφάλεια.

Ασφαλώς είναι υπόδειγμα.

Συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης


Χρήσιμα συστήματα υποβοήθησης πάντα στην υπηρεσία σας.

Είναι απόλαυση να οδηγείς τη V-Class. Υπάρχουν όμως καταστάσεις στην κυκλοφορία όπου η βοήθεια μπορεί να είναι ευπρόσδεκτη και χρήσιμη. Γι' αυτό υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων συστημάτων υποβοήθησης για τη V-Class, τα οποία ανακουφίζουν και υποστηρίζουν τον οδηγό σε κρίσιμες καταστάσεις.

Συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης


Χρήσιμα συστήματα υποβοήθησης πάντα στην υπηρεσία σας.

Είναι απόλαυση να οδηγείς τη V-Class. Υπάρχουν όμως καταστάσεις στην κυκλοφορία όπου η βοήθεια μπορεί να είναι ευπρόσδεκτη και χρήσιμη. Γι' αυτό υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων συστημάτων υποβοήθησης για τη V-Class, τα οποία ανακουφίζουν και υποστηρίζουν τον οδηγό σε κρίσιμες καταστάσεις.

Πακέτο υποβοήθησης οδήγησης

Το πακέτο υποβοήθησης οδήγησης υποστηρίζει την ασφαλή οδήγηση με ευφυή συστήματα και μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων ή και στο μετριασμό των συνεπειών τους.

Στοιχεία:
– Ενεργή υποβοήθηση πέδησης
– Σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας
– Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας
– PRE-SAFE®

Το πακέτο υποβοήθησης οδήγησης διατίθεται προαιρετικά για τη V-Class, τη V-Class AVANTGARDE και τη V-Class EXCLUSIVE.

Σύστημα LED Intelligent Light

Το σύστημα LED Intelligent Light βελτιώνει την ορατότητα του οδηγού και, συνεπώς, την ασφάλεια, καθώς μπορεί να προσαρμόζει αυτόματα τον φωτισμό του οδοστρώματος στις τρέχουσες οδηγικές συνθήκες.

 

Το σύστημα LED Intelligent Light διατίθεται προαιρετικά για τη V-Class και ως βασικός εξοπλισμός για τη V-Class AVANTGARDE και τη V-Class EXCLUSIVE.

Ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με κάμερα 360°

Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης κάμερα 360° προσφέρει πλήρη υποστήριξη κατά την αναζήτηση θέσης στάθμευσης, τη στάθμευση και τους ελιγμούς.

Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με κάμερα 360° διατίθεται προαιρετικά για τη V-Class και τη V-Class AVANTGARDE και ως βασικός εξοπλισμός για τη V-Class EXCLUSIVE.

Ενεργό σύστημα υποβοήθησης απόστασης DISTRONIC

Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης απόστασης DISTRONIC μπορεί να τηρεί αυτόματα την απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο αυτοκίνητο.

Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης απόστασης DISTRONIC διατίθεται προαιρετικά για τη V-Class, τη V-Class AVANTGARDE και τη V-Class EXCLUSIVE.

Ενεργή υποβοήθηση πέδησης

Η ενεργή υποβοήθηση πέδησης μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων με προπορευόμενα οχήματα και πεζούς που διασχίζουν τον δρόμο ή και να μετριάζει τις συνέπειες του ατυχήματος.

 

Η ενεργή υποβοήθηση πέδησης διατίθεται προαιρετικά για τη V-Class, τη V-Class AVANTGARDE και τη V-Class EXCLUSIVE.

Πακέτο υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Το πακέτο υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας μπορεί να υποστηρίζει τον οδηγό στη διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και την αλλαγή λωρίδας σε δρόμους με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.

Στοιχεία:

– Σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας

– Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

Το πακέτο υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός για τη V-Class, τη V-Class AVANTGARDE και τη V-Class EXCLUSIVE.