Η διαδικασία WLTP.

Πιο ρεαλιστικές τιμές κατανάλωσης για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Οι σημαντικότερες καινοτομίες


WLTP - Η νέα διαδικασία δοκιμών κατανάλωσης και καυσαερίων.

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2017 εγκαινιάστηκε με τη WLTP μια νέα διαδικασία δοκιμών κατανάλωσης και καυσαερίων, η οποία παρέχει αποτελέσματα δοκιμών που ομοιάζουν περισσότερο με τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης σε σύγκριση τον κύκλο οδήγησης NEDC που ίσχυε μέχρι σήμερα. Λόγω της νέας διαδικασίας, οι τιμές μέτρησης είναι κατά κανόνα υψηλότερες.

Οι σημαντικότερες καινοτομίες


WLTP - Η νέα διαδικασία δοκιμών κατανάλωσης και καυσαερίων.

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2017 εγκαινιάστηκε με τη WLTP μια νέα διαδικασία δοκιμών κατανάλωσης και καυσαερίων, η οποία παρέχει αποτελέσματα δοκιμών που ομοιάζουν περισσότερο με τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης σε σύγκριση τον κύκλο οδήγησης NEDC που ίσχυε μέχρι σήμερα. Λόγω της νέας διαδικασίας, οι τιμές μέτρησης είναι κατά κανόνα υψηλότερες.

Η διαδικασία WLTP παρέχει πιο ακριβείς τιμές.

Η εικόνα παρουσιάζει την S-Class Saloon στο δοκιμαστήριο: υπολογίζονται τιμές κατανάλωσης σύμφωνα με το όχημα σε τρεις διαφορετικούς κύκλους οδήγησης.

Η διαδικασία WLTP παρέχει πιο ακριβείς τιμές.

Οι πελάτες επωφελούνται από τη διαδικασία WLTP, καθώς παρέχει ένα πιο ρεαλιστικό μέτρο σύγκρισης για τις τιμές κατανάλωσης και εκπομπών διάφορων μοντέλων οχημάτων.

Οι πελάτες επωφελούνται από τη διαδικασία WLTP, καθώς παρέχει ένα πιο ρεαλιστικό μέτρο σύγκρισης για τις τιμές κατανάλωσης και εκπομπών διάφορων μοντέλων οχημάτων.

Επειδή η διαδικασία WLTP λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο εξοπλισμό των οχημάτων, οι τιμές είναι πιο ακριβείς σε σύγκριση με τον κύκλο οδήγησης NEDC - σχεδόν ειδικές ανά όχημα. Επομένως, οι τιμές κατανάλωσης της διαδικασίας WLTP είναι στις περισσότερες περιπτώσεις υψηλότερες, αλλά πιο ρεαλιστικές. Αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την καθημερινή κατανάλωση. Η συγκρισιμότητα μεταξύ διαφόρων κατασκευαστών και μοντέλων παραμένει. Η Mercedes-Benz στηρίζει τόσο αυτή τη νέα εργαστηριακή δοκιμή (WLTP) όσο και τις μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες (RDE).

Εισαγωγή της διαδικασίας WLTP


WLTP για όλα τα κράτη της ΕΕ.

Εισαγωγή της διαδικασίας WLTP


WLTP για όλα τα κράτη της ΕΕ.

Η WLTP είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα κράτη εξετάζουν την καθιέρωσή του μεταγενέστερα.

Η διαδικασία δοκιμών κατανάλωσης και καυσαερίων WLTP ισχύει από τον Σεπτέμβριο του 2017 για οχήματα προς πιστοποίηση και από τον Σεπτέμβριο του 2018 για όλα τα οχήματα προς ταξινόμηση. Η διαδικασία WLTP είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα κράτη εξετάζουν την εισαγωγή του μεταγενέστερα. Από τον Σεπτέμβριο του 2017, η διαδικασία WLTP (Παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων) αντικαθιστά σταδιακά τον κύκλο οδήγησης NEDC (Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης), παρέχοντας μεγαλύτερη διαφάνεια.

  • Από τον Σεπτέμβριο 2017

   Από τον Σεπτέμβριο 2017

   Όλοι οι τύποι οχημάτων (επιβατικά οχήματα) προς νέα πιστοποίηση των εκπομπών, ελέγχονται σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP. Παράλληλα, για αυτά τα οχήματα θα εξακολουθεί να υπολογίζεται μια τιμή κατανάλωσης βάσει του κύκλου οδήγησης NEDC και θα εξακολουθεί αναφέρεται στα έγγραφα πώλησης καθώς σε όλες τις υπόλοιπες δημοσιεύσεις ως νομικά απαιτούμενο στοιχείο.

   Στα νέα μοντέλα θα διεξάγεται επιπρόσθετα η λεγόμενη δοκιμή Εκπομπών σε Πραγματικές Συνθήκες Οδήγησης (RDE), κατά την οποία δεν θα υπερβαίνονται οι οριακές τιμές Euro 6 για τα οξείδια του αζώτου και τον αριθμό σωματιδίων, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες συμμόρφωσης.

  • Από τον Σεπτέμβριο 2018

   Από τον Σεπτέμβριο 2018

   Ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο οχημάτων πιστοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP. Οι νέες τιμές WLTP υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε όχημα και προβλέπεται να αναφέρονται στα έγγραφα πώλησης καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες δημοσιεύσεις. Τα παλαιότερα μοντέλα θα συνοδεύονται από τις τιμές κατανάλωσης NEDC.

   Παράλληλα με τη διαδικασία WLTP, επιβεβαιώνεται για όλα τα οχήματα νέας ταξινόμησης, ότι στο πλαίσιο της δοκιμής RDE δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές Euro 6 για τον αριθμό εκπεμπόμενων σωματιδίων, λαμβάνοντας υπόψη έναν παράγοντα συμμόρφωσης.

  • Από τον Σεπτέμβριο 2019

   Από τον Σεπτέμβριο 2019

   Σε όλα τα οχήματα νέας ταξινόμησης θα ελέγχεται στο πλαίσιο της δοκιμής RDE ότι δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές Euro 6 για τα οξείδια του αζώτου, λαμβάνοντας υπόψη έναν παράγοντα συμμόρφωσης.

  • Τέλη 2020

   Τέλη 2020

   Μέχρι τα τέλη του 2020 θα υπολογίζονται τόσο οι τιμές WLTP όσο και οι τιμές NEDC για όλα τα οχήματα. Αυτές οι τιμές πρέπει, μετά την εκάστοτε πιστοποίηση του οχήματος, να αναφέρονται παράλληλα στα έγγραφα του οχήματος. Από το 2021, οι υπολογισμένες τιμές μέτρησης WLTP θα είναι οι μόνες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών για όλα τα επιβατικά οχήματα. Αυτή η μεταρρύθμιση δεν αφορά τα μεταχειρισμένα οχήματα, καθώς θα εξακολουθούν να διαθέτουν τις πιστοποιημένες τιμές NEDC, εφόσον η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης είναι πριν τις 31 Αυγούστου 2017.

  Συχνές ερωτήσεις


  Έχετε κι άλλες απορίες;

  Εδώ μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα WLTP.

  Συχνές ερωτήσεις


  Έχετε κι άλλες απορίες;

  Εδώ μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα WLTP.

  Η Mercedes-Benz παρέχει απαντήσεις στις ερωτήσεις σας για το θέμα WLTP: Τι αλλάζει και τι σημαίνει για εσάς ως πελάτης;
   • Τι είναι η διαδικασία WLTP;

    Τι είναι η διαδικασία WLTP;

    Η συντομογραφία WLTP σημαίνει Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure (Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων) και πρόκειται για μια διαδικασία δοκιμών, κατά την οποία οι τιμές κατανάλωσης και καυσαερίων ενός οχήματος μετριούνται σε δυναμόμετρο με ράουλα. Η διαδικασία WLTP εισάγεται σταδιακά από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και αντικαθιστά την προηγούμενη διαδικασία NEDC. Η διαδικασία WLTP, λόγω του δυναμικού σχεδιασμού της, προσεγγίζει περισσότερο από πριν τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

    Η διαδικασία WLTP χαρακτηρίζεται από τις σημαντικά υψηλότερες επιταχύνσεις, καθώς και από ένα σαφώς δυναμικότερο προφίλ οδήγησης. Η τελική ταχύτητα αυξάνεται στα 131 km/h και η μέση ταχύτητα στα 47 km/h.

    Ο χρόνος οδήγησης παρατείνεται κατά 10 λεπτά, το ποσοστό των προσομοιώσεων διαδρομών σε αυτοκινητόδρομους πάνω στα ράουλα αυξάνεται και, ταυτόχρονα, μειώνονται οι χρόνοι στασιμότητας. Η διαδρομή οδήγησης διπλασιάστηκε στα 23 χιλιόμετρα. Τα σημεία αλλαγής ταχυτήτων υπολογίζονται εκ των προτέρων σύμφωνα με το όχημα και το σύστημα μετάδοσης κίνησης.

    Όλα τα στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού που επηρεάζουν την αεροδυναμική του οχήματος, την αντίσταση κύλισης ή τη μάζα του οχήματος θα συνυπολογίζονται μελλοντικά στην αξιολόγηση. Η κατανάλωση ρεύματος από τις λειτουργίες άνεσης επηρεάζει επίσης την τιμή CO2. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας WLTP εξαιρείται μόνο το σύστημα κλιματισμού.

    Με τη διαδικασία WLTP εισάγεται ένα διεθνώς υποχρεωτικό πρότυπο. Οι χώρες της ΕΕ κάνουν ένα βήμα μπροστά. Αυτό επιτρέπει τη σύγκριση οχημάτων μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών όσον αφορά στην κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων. Επιπλέον, χάρη στα πρότυπα, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ελέγχουν την τήρηση των νομικά καθορισμένων οριακών τιμών καυσαερίων – υδρογονανθράκων (HC), μονοξειδίου του άνθρακα (CO), οξειδίων του αζώτου (NOx) αλλά και σωματιδίων.

   • Τι είναι ο κύκλος WLTC;

    Τι είναι ο κύκλος WLTC;

    Ο κύκλος οδήγησης της διαδικασίας WLTP ονομάζεται WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle (Παγκοσμίως Εναρμονισμένος Κύκλος Οδήγησης Ελαφρών Οχημάτων). Στο πλαίσιο της διαδικασίας WLTP, αναπτύχθηκαν τρεις διαφορετικοί κύκλοι οδήγησης για τους διαφορετικούς τύπους οχημάτων, οι οποίοι συνυπολογίζουν τον εκάστοτε λόγο ισχύος προς βάρος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ταξινομημένων στην ΕΕ επιβατικών οχημάτων που διαθέτουν λόγο ισχύος προς βάρος άνω των 34 kW/t (46 hp/t), κατατάσσονται στην κατηγορία 3 της δοκιμής WLTC.

    Ο κύκλος δοκιμών για τα οχήματα κατηγορίας 3 αποτελείται από τέσσερα μέρη – Low, Medium, High, Extra High (Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό, Πολύ υψηλό). Με αυτόν τον τρόπο προσομοιώνεται η λειτουργία του οχήματος εντός και εκτός πόλης καθώς και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητόδρομους.

   • Τι είναι ο κύκλος NEDC;

    Τι είναι ο κύκλος NEDC;

    Ο κύκλος NEDC (Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης) είναι ο κύκλος δοκιμών για επιβατικά οχήματα που ισχύει σήμερα. Με στόχο να παρέχονται στους πελάτες συγκρίσιμες και αναπαραγώγιμες τιμές μεταξύ των κατασκευαστών, εισήχθη το 1970 ο πρώτος ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης. Το 1992 διευρύνθηκε συμπεριλαμβάνοντας την κυκλοφορία στην πόλη.

    Η μέση ταχύτητα 34 km/h του NEDC είναι χαμηλή, όπως επίσης χαμηλές είναι οι παράμετροι επιτάχυνσης και η τελική ταχύτητα των 120 km/h. Η σύνθεση του κύκλου δεν ανταποκρίνεται πλέον στην τρέχουσα μέση κατανομή των διάφορων τμημάτων μιας διαδρομής.

    Έτσι, η κατανάλωση ενέργειας πρόσθετων συστημάτων εξοπλισμού και λειτουργιών άνεσης, όπως το σύστημα κλιματισμού, το ραδιόφωνο ή η θέρμανση καθισμάτων δεν περιλαμβάνεται στη μέτρηση. Επιπλέον, υπάρχουν τεχνολογικές παράμετροι, οι οποίες προκαλούν αποκλίσεις. Η τεχνολογία Start-Stop επηρεάζει σημαντικά τον κύκλο NEDC, διότι ένα μεγάλο μέρος του NEDC πραγματοποιείται με στάσιμο όχημα.

    Στα οχήματα με χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων, δεν λαμβάνονται υπόψη ειδικές παράμετροι κάθε οχήματος κατά τον καθορισμό των σημείων αλλαγής ταχυτήτων. Το γεγονός αυτό μπορεί να επιφέρει μεγάλες αποκλίσεις κατανάλωσης σε σύγκριση με τη λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες. Λόγω της συνεχούς τεχνολογικής προόδου, ο κύκλος οδήγησης NEDC δεν είναι πλέον σύγχρονος και επίκαιρος.

   • Τι είναι η δοκιμή RDE;

    Τι είναι η δοκιμή RDE;

    RDE σημαίνει Real Driving Emissions (Εκπομπές σε Πραγματικές Συνθήκες Οδήγησης) και αποτελεί μια διαδικασία δοκιμής εκπομπών οχήματος υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης. Περιγράφει τη συμπεριφορά των οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές, η οποία ελέγχεται υπό πραγματικές συνθήκες στο δρόμο. Μέχρι τώρα, οι μετρήσεις καυσαερίων για την έγκριση τύπου λάμβαναν χώρα αποκλειστικά σε δοκιμαστήρια. Από τον Μάρτιο του 2016, οι εκπομπές πρέπει να μετριούνται εντός ενός καθορισμένου πλαισίου και σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

    Μέσω μιας συσκευής PEMS (Φορητό Σύστημα Μέτρησης Καυσαερίων) μετριούνται οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) καθώς και μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Έπειτα, υπολογίζονται οι εκπομπές σωματιδίων. Ωστόσο, δεν υπάρχει καθορισμένος κύκλος, η οδήγηση και η μέτρηση διεξάγονται σε πραγματικές, καθημερινές συνθήκες οδήγησης σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τα οχήματα κινούνται μεταξύ 90 και 120 λεπτών σε δημόσια οδικά δίκτυα: κατά το ένα τρίτο εντός πόλης, ένα τρίτο εκτός πόλης και ένα τρίτο σε αυτοκινητόδρομο.

    Για την πόλη προβλέπεται μια μέση ταχύτητα μεταξύ 15 και 30 km/h και στον αυτοκινητόδρομο οι ταχύτητες πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 90 και τουλάχιστον 110, αλλά όχι άνω των 145 km/h. Η εξωτερική θερμοκρασία πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 0 και 30 °C και το σύστημα κλιματισμού να είναι ενεργοποιημένο. Η δοκιμαστική διαδρομή δεν πρέπει να διεξάγεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 700 μέτρων και η υψομετρική διαφορά δεν πρέπει να υπερβαίνεται τα 100 μέτρα.

    Από τον Σεπτέμβριο του 2017, πρέπει να τηρούνται οι οριακές τιμές ρύπων Euro 6 κατά τις δοκιμές RDE. Αυτό αρχικά ισχύει για τους τύπους προς νέα πιστοποίηση από 1η Σεπτεμβρίου 2017 και για όλους τους τύπους το αργότερο από 1η Σεπτεμβρίου 2019.

    Αίτημα για τα αποτελέσματα RDE

    Τα αποτελέσματα δοκιμής RDE των οχημάτων Mercedes-Benz, τα οποία προέκυψαν τόσο από τη Mercedes-Benz ως κατασκευαστή όσο και από ανεξάρτητες, κρατικά πιστοποιημένες τεχνικές υπηρεσίες, μπορείτε να τα ζητήσετε μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας δηλώνοντας τον αριθμό οικογένειας δοκιμών PEMS του οχήματος Mercedes-Benz.

    Ο αριθμός οικογένειας δοκιμώνPEMS που αντιστοιχεί στο όχημα είναι διαθέσιμος στην αρχική σελίδα του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

   • Διαδικασία WLTP έναντι NEDC: Τι αλλάζει;

    Διαδικασία WLTP έναντι NEDC: Τι αλλάζει;

    Σε αντίθεση με τη διαδικασία NEDC, η διαδικασία WLTP διαρκεί δέκα λεπτά περισσότερα και ο χρόνος στασιμότητας αποτελεί 13 τοις εκατό. Η συνολική απόσταση του κύκλου οδήγησης ανέρχεται σε 23,5 χιλιόμετρα – είναι δηλαδή υπερδιπλάσια των 11 χιλιομέτρων της διαδικασίας NEDC. Περιλαμβάνει υψηλότερες μέσες ταχύτητες έως και 131 km/h, τα οχήματα υπόκεινται σε εντονότερες διακυμάνσεις ταχύτητας και οι προδιαγραφές δοκιμών είναι σαφώς πιο αυστηρές.

    Επιπλέον, δεν ελέγχεται πλέον μόνο η βασική έκδοση ενός μοντέλου, αλλά λαμβάνονται υπόψη και τα πρόσθετα και προαιρετικά στοιχεία εξοπλισμού. Τα σημεία αλλαγής ταχυτήτων υπολογίζονται εκ των προτέρων σύμφωνα με το όχημα και το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Τα αυτοκίνητα με χειροκίνητα κιβώτια επωφελούνται από αυτόν τον ξεχωριστό υπολογισμό σε σύγκριση με τα προκαθορισμένα σημεία αλλαγής ταχυτήτων της διαδικασίας NEDC.

   • Πώς με επηρεάζει ως πελάτη;

    Πώς με επηρεάζει ως πελάτη;

    Η εισαγωγή της διαδικασίας WLTP (Παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών ελαφρών οχημάτων) εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την κατανάλωση καυσίμου. Οι πελάτες επωφελούνται από τη διαδικασία WLTP, καθώς παρέχει ένα πιο ρεαλιστικό μέτρο σύγκρισης για τις τιμές κατανάλωσης και εκπομπών διάφορων μοντέλων οχημάτων.

    Επιπλέον, λόγω των λοιπών απαιτήσεων, μεταβάλλονται επίσης και οι τιμές CO2 και κατανάλωσης: ένα τεχνολογικά όμοιο όχημα στη διαδικασία δοκιμών WLTP έχει αριθμητικά υψηλότερη τιμή CO2 και κατανάλωσης σε σύγκριση με τη διαδικασία NEDC (Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης). Αυτό οφείλεται για παράδειγμα στο συνυπολογισμό των στοιχείων προαιρετικού εξοπλισμού και τις ακριβέστερες προδιαγραφές της νέας διαδικασίας.

    Οι πελάτες θα μπορούν μελλοντικά να υπολογίζουν ακριβέστερα την τιμή CO2 του μοντέλου οχήματός τους επιλέγοντας στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού. Προκειμένου να παρέχεται ακρίβεια και μέγιστη διαφάνεια, η Mercedes-Benz υποστηρίζει ενεργά τις φάσεις εισαγωγής της διαδικασίας WLTP και ενημερώνει τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς και τους πελάτες.

    Παράλληλα, αλλάζει και η ένδειξη που αφορά στον εξοπλισμό: από το μοντέλο με τις χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις μέχρι και την έκδοση με τις υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις. Αυτή η κλίμακα εκτείνεται από το "WLTP Low" (ελάχιστος προαιρετικός εξοπλισμός) έως το "WLTP High" (μέγιστος προαιρετικός εξοπλισμός).