Δυναμικό προφίλ οδήγησης.

Δυναμικό προφίλ οδήγησης.

Στη διαδικασία WLTP χρησιμοποιείται ένα πιο ευρύ και δυναμικό προφίλ οδήγησης, το οποίο παρουσιάζει τιμές κατανάλωσης και εκπομπών που προσεγγίζουν περισσότερο την πραγματική οδηγική συμπεριφορά σε σχέση με τις έως τώρα γνωστές τιμές από τον κύκλο οδήγησης NEDC. Η πραγματική κατανάλωση των οχημάτων δεν αλλάζει, αλλά οι περισσότερες μετρήσεις τιμών κατανάλωσης αυξάνονται, επειδή ο κύκλος δοκιμών είναι ορθότερος.
Παρόλο που ο κύκλος οδήγησης NEDC διασφαλίζει συγκρισιμότητα μεταξύ των κατασκευαστών, θεωρείται πλέον απαρχαιωμένος. Κατά κανόνα, υπάρχουν διαφορές μεταξύ μιας εργαστηριακής μέτρησης και μιας μέτρησης σε πραγματικές συνθήκες. Η διαδικασία WLTP συνυπολογίζει σημαντικά περισσότερους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση.
Μία αιτία για την αύξηση είναι ότι μελλοντικά θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού στον υπολογισμό της τιμής CO₂ ενός
οχήματος. Η διαφορά στην αύξηση των αριθμητικών τιμών CO₂ μεταξύ του κύκλου οδήγησης NEDC και της διαδικασίας WLTP μπορεί να αποκλίνει σε ένα όχημα αλλά βάσει της τεχνολογίας και του εξοπλισμού.