Στη Mercedes-Benz η ασφάλεια και προστασία των δεδομένων έχει μεγάλη σημασία. Θεωρούμε ότι η πελατοκεντρική προστασία δεδομένων αποτελεί χαρακτηριστικό ποιότητας. Κατά τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων, εστιάζουμε στους πελάτες μας: αφενός, θέλουμε να αξιοποιούμε τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης και να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία με προσαρμοσμένες εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, χειριζόμαστε με πλήρη υπευθυνότητα τα δεδομένα των πελατών. Για εμάς η προστασία και ασφάλεια των δεδομένων είναι εξίσου σημαντική με εκείνη των οχημάτων μας. Για να το επιτύχουμε, βασιζόμαστε κυρίως σε τρεις αρχές: διαφάνεια, δικαίωμα επιλογής και ασφάλεια δεδομένων.

Βίντεο
Εκ νέου προβολή

Ευθύνη για τα δεδομένα

Ασφάλεια δεδομένων Mercedes me

Ευθύνη για τα δεδομένα

Στη Mercedes-Benz αντιλαμβανόμαστε τον υπεύθυνο χειρισμό των δεδομένων ως χαρακτηριστικό ποιότητας. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Συνεπώς, κατά την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων, οι μηχανικοί μας φροντίζουν από την πρώτη στιγμή ώστε να συμμορφώνονται με την προστασία δεδομένων και να είναι εύκολα διαχειρίσιμες από τον χρήστη. Γι' αυτό λαμβάνουμε μέτρα και χρησιμοποιούμε διαδικασίες που εγγυώνται τον ασφαλή χειρισμό των δεδομένων – ακόμη και πολύ πριν την αποθήκευση και επεξεργασία τους. Με τον τρόπο αυτό, ελαχιστοποιούμε τους πιθανούς κινδύνους και ταυτόχρονα μπορούμε να προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες που βασίζονται σε δεδομένα.

Διαφάνεια

Ασφάλεια δεδομένων Mercedes me

Διαφάνεια

Είμαστε απόλυτα σαφείς ως προς τους λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η διαμόρφωση των συστημάτων και διαδικασιών μας έτσι ώστε να είναι εύκολα στον χειρισμό. Μία σημαντική παράμετρος, π.χ. όταν χρησιμοποιείτε ψηφιακές προσφορές μας, όπως το Mercedes me connect.

Δικαίωμα επιλογής

Ασφάλεια δεδομένων Mercedes me

Δικαίωμα επιλογής

Οι πελάτες μας έχουν την κυριότητα των δεδομένων τους. Αυτό σημαίνει ότι εσείς επιλέγετε ποιες υπηρεσίες θα χρησιμοποιείτε και αν θα εγκρίνετε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Από το Κέντρο Προστασίας Δεδομένων* μπορείτε να δίνετε αυτές τις εγκρίσεις σε εμάς ή τρίτους παρόχους και να τις ανακαλείτε πάσα στιγμή. Συγχρόνως, σας προσφέρουμε απόλυτη διαφάνεια ως προς τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε και για ποιους σκοπούς.

Καινοτομία

Ασφάλεια δεδομένων Mercedes me

Καινοτομία

Τα δεδομένα κατέχουν και θα συνεχίσουν να κατέχουν σημαντικό ρόλο στη Mercedes-Benz. Μας επιτρέπουν να αναπτύσσουμε και να εξελίσσουμε καινοτόμες υπηρεσίες, δημιουργώντας πρακτική προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Με διαρκώς διευρυνόμενες προσφορές, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και καινοτόμα και βιώσιμα έργα σάς συντροφεύουμε στην πορεία προς το μέλλον της κινητικότητας.