Διαδικασία Παροχής Τεχνικών Βεβαιώσεων

Έκδοση βεβαιώσης που αφορούν σε οχήματα της Mercedes-Benz

Διαδικασία Παροχής αντίγραφου πιστοποιητικού συμμόρφωσης (COC) 

Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA - interior

Διαδικασία Παροχής αντίγραφου πιστοποιητικού συμμόρφωσης (COC) 

Για την έκδοση αντίγραφου πιστοποιητικού συμμόρφωσης μέσω της Star Automotive Ελλάς που αφορούν σε οχήματα των παρακάτω κατασκευαστών:  Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG, Micro Compact Car smart GmbH, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, EvoBus GmbH και οι οποίες απευθύνονται προς οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία και αρχή, απαιτείται:

Για την έκδοση αντίγραφου πιστοποιητικού συμμόρφωσης μέσω της Star Automotive Ελλάς που αφορούν σε οχήματα των παρακάτω κατασκευαστών:  Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG, Micro Compact Car smart GmbH, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, EvoBus GmbH και οι οποίες απευθύνονται προς οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία και αρχή, απαιτείται:

Συμπλήρωση όλων των στοιχείων του ιδιοκτήτη στην Αίτηση Παροχής Αντίγραφου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης COC (κατεβάστε την εδώ) , υπογραφή από τον ίδιο και αποστολή αυτής και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά.

Kατάθεση ποσού: 150 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

σε τραπεζικό λογαριασμού της Star Automotive Ελλάς. Σε αιτήματα για οχήματα μη ευρωπαϊκών αγορών η χρέωση είναι διαφορετική. Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην εταιρεία Star Automotive Ελλάς στο email veveosi@starautomotive.gr με θέμα: Έκδοση Αντίγραφου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (COC) +  Αριθμός Πλαισίου Οχήματος.

Η κατάθεση του παραπάνω ποσού μπορεί να γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στη αίτηση με την αιτιολογία:

  • Ονοματεπώνυμο αιτούντος
  • Έκδοση Βεβαίωσης
  • Αριθμός Πλαισίου Οχήματος

O μέγιστος χρόνος έκδοσης αντίγραφου πιστοποιητικού συμμόρφωσης εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την αρμόδια υπηρεσία των κεντρικών, όπου θα προωθηθεί το αίτημα και μπορεί να γίνει ενημέρωση ενδεικτικού χρόνου επεξεργασίας μετά την υποβολή του αιτήματος.

Προσοχή: Εάν δεν αποσταλεί κάποιο από απαραίτητα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλιπή στοιχεία ή αδυναμία ανάγνωσης αυτών ή δεν έχει κατατεθεί το προβλεπόμενο ποσό, το αίτημα για έκδοση αντίγραφου στα κεντρικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.