Θέλετε να μάθετε πόσο θα κοστίσουν οι επόμενες συντηρήσεις σας; Με το Service Pass απολαμβάνετε ολοκληρωμένη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας, κλείνοντας από τώρα τα επόμενα service που θέλετε, με την τιμή που ισχύει σήμερα.

Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία με *

Ηλικία οχήματος*
Μπορείτε να κλείσετε έως και 4 επόμενες συντηρήσεις. Για πόσες επόμενες συντηρήσεις θα θέλατε προσφορά;*
Μπορείτε να κλείσετε έως και 6 επόμενες συντηρήσεις. Για πόσες επόμενες συντηρήσεις θα θέλατε προσφορά;*

Τα στοιχεία σας

Τίτλος*

Το μήνυμά σας

Ενημέρωση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Close

Η Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Διεύθυνση: Θηβαΐδος 20, 145 64 Νέα Κηφισιά, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106296500, Αρ. ΓΕΜΗ: 000336101000), θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία του οχήματος που δηλώσατε, το προϊόν και τον Επισκευαστή της επιλογής σας, αποκλειστικά και μόνο για την ικανοποίηση του αιτήματος που έχετε υποβάλει (αρ. 6 παρ. 1 (β) ΓΚΠΔ). Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβαστούν σε τρίτους, πλην του Επισκευαστή της επιλογής σας, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας. Η Star Automotive Ελλάς ενδέχεται επίσης να καταστήσει προσβάσιμα τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής, οι οποίες θα ενεργούν εξ ονόματός και με βάση τις γραπτές της οδηγίες και δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προς όφελός τους. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για έξι (6) μήνες από τη λήψη τους, εκτός αν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για την ικανοποίηση έννομης υποχρέωσής μας. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς επίσης και περιορισμού της επεξεργασίας τους. Επίσης έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα φορητότητας (portability) των προσωπικών δεδομένων τα οποία παρέχετε για τον ως άνω σκοπό. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας υποβάλλοντας το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@starautomotive.gr. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες για τη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου στην επίσημη ιστοσελίδα της Star Automotive Ελλάς.