Διαδικασία Παροχής Τεχνικών Βεβαιώσεων

Έκδοση βεβαιώσης που αφορούν σε οχήματα της Mercedes-Benz

Διαδικασία παροχής τεχνικών βεβαιώσεων

Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA - interior

Διαδικασία παροχής τεχνικών βεβαιώσεων

Για την έκδοση τεχνικών βεβαιώσεων από την Star Automotive Ελλάς που αφορούν σε οχήματα των παρακάτω κατασκευαστών:  Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG, Micro Compact Car smart GmbH, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, EvoBus GmbH και οι οποίες απευθύνονται προς οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία και αρχή, απαιτείται:

Για την έκδοση τεχνικών βεβαιώσεων από την Star Automotive Ελλάς που αφορούν σε οχήματα των παρακάτω κατασκευαστών:  Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG, Micro Compact Car smart GmbH, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, EvoBus GmbH και οι οποίες απευθύνονται προς οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία και αρχή, απαιτείται:

  •  Συμπλήρωση όλων των στοιχείων του ιδιοκτήτη στην Αίτηση Παροχής Βεβαίωσης, υπογραφή από τον ίδιο και αποστολή αυτής και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά. 

Για οχήματα παραεισαγωγής: κατάθεση ποσού 150 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) σε τραπεζικό λογαριασμού της Star Automotive Ελλάς. Σε ορισμένα αιτήματα πέραν των τυποποιημένων το ποσό αυτό ενδέχεται να είναι διαφορετικό.

Η κατάθεση του παραπάνω ποσού μπορεί να γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στη αίτηση με την αιτιολογία:

  • Ονοματεπώνυμο αιτούντος
  • Έκδοση Βεβαίωσης
  • Αριθμός Πλαισίου Οχήματος

Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην εταιρεία Star Automotive Ελλάς στο email veveosi@starautomotive.gr με θέμα: Έκδοση Βεβαίωσης και Αριθμός Πλαισίου Οχήματος

O μέγιστος χρόνος έκδοσης τεχνικών βεβαιώσεων είναι ενδεικτικά έως και δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες. Προσοχή: Εάν δεν αποσταλεί κάποιο από απαραίτητα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλιπή στοιχεία ή αδυναμία ανάγνωσης αυτών ή δεν έχει κατατεθεί το προβλεπόμενο ποσό, η έκδοση της βεβαίωσης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.