Ο κόσμος της Mercedes: Mercedes-Benz Hellas

40 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Από το 1981-2021 η Mercedes-Benz στην Ελλάδα.

40 χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Από το 1981-2021 η Mercedes-Benz στην Ελλάδα.

Ο κόσμος της Mercedes: Mercedes-Benz Hellas

Το 1981 ιδρύθηκε η Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε., 100% θυγατρική του Ομίλου Mercedes-Benz Group AG, Γενικός Διανομέας επιβατηγών & επαγγελματικών οχημάτων Mercedes-Benz και αυτοκινήτων smart στην Ελλάδα καθώς και των λεωφορείων Mercedes-Benz και Setra από τον Νοέμβριο του 2013.
Εδρεύει στη Ν. Κηφισιά, όπου είναι συγκεντρωμένες όλες οι λειτουργίες των πωλήσεων και του marketing επιβατηγών και επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και ένα πρότυπο κέντρο τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης.
Επίσης διαθέτει Κέντρο Διανομής Ανταλλακτικών, το Κέντρο Μεταχειρισμένων Επαγγελματικών Οχημάτων «TruckStore», ενώ τα επιλεγμένα μεταχειρισμένα επιβατηγά Mercedes-Benz Stars προωθούνται από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο Mercedes-Benz και smart.

#love2give

Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης της Mercedes-Benz Ελλάς

#love2give

Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης της Mercedes-Benz Ελλάς

Ο κόσμος της Mercedes: Mercedes-Benz Hellas

Τα τελευταία χρόνια η Mercedes-Benz Ελλάς φύτεψε το σπόρο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και άρχισε να καλλιεργεί την κουλτούρα της προσφοράς, κάνοντας τον εθελοντισμό και την αξία της ανιδιοτέλειας κομμάτι της καθημερινότητας όλων των εργαζομένων της. Σε αυτό το ήδη εύφορο έδαφος και σε συνεργασία με τον οργανισμό ethelon, η Mercedes-Benz Ελλάς εγκαινίασε το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης #love2give.
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μίας εταιρικής κοινότητας εθελοντών, στους οποίους θα κοινοποιούνται τακτικές δράσεις, βασισμένες σε 3 από τους πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Mercedes-Benz Ελλάς – τους εργαζόμενους της εταιρείας, την κοινωνία και το περιβάλλον – και στους 17 στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Λέγεται, ότι μέσα από τον εθελοντισμό έχεις την ευκαιρία να αλλάξεις τη ζωή τουλάχιστον ενός ατόμου: του εαυτού σου. Είναι ευχή όλων η πορεία που έχει χαράξει η Mercedes-Benz Ελλάς με την αθρόα συμμετοχή των εργαζομένων της σε δράσεις με κοινωνικό αντίχτυπο να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση, ώστε η καθημερινότητα όσων βρίσκονται σε ανάγκη να γίνει πιο υποφερτή.

Περιβαλλοντική πολιτική.

Αγάπη του κοινού για τη φύση και την προστασία της.

Περιβαλλοντική πολιτική.

Αγάπη του κοινού για τη φύση και την προστασία της.

Ο κόσμος της Mercedes: Mercedes-Benz Hellas

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της, γι’ αυτό, μεταξύ άλλων, έχει τοποθετήσει φωτοβολταϊκό συγκρότημα ισχύος 302 kW σε επιφάνεια 4.000 τμ. των εγκαταστάσεών της ενώ συνεισφέρει σταθερά με χορηγίες σε σημαντικά κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, στόχος μας είναι μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες να αυξήσουμε το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού για τη φύση και την προστασία της. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάπτυξης ενός πρωτότυπου προγράμματος που θα προσφέρει στους πελάτες μας και στις οικογένειές τους τη δυνατότητα να ζήσουν ποιοτικές εμπειρίες κοντά στη φύση, αλλά και να συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος με ευχάριστο και οργανωμένο τρόπο.