Σύνεπειες για τους πελάτες I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz WLTP Σύνεπειες για τους πελάτες

Σύνεπειες για τους πελάτες.

Ενιαία πιστοποίηση, διαφορετική φορολόγηση.

Συνέπειες για τη φορολογία οχημάτων.

Στα πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπομπές CO2 ενός οχήματος αποτελούν και τη βάση φορολόγησής του, ωστόσο εναπόκειται στην αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες όπου ισχύει η φορολόγηση με βάση τις εκπομπές CO2, δεν υπάρχουν ακόμη δεσμευτικές αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης των οχημάτων που θα πιστοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP. Ουσιαστικά, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν αναπροσαρμόσει τη φορολογία έως την 01.01.2021.

Αναμένεται ότι οι εκπομπές CO2 σύμφωνα με τη διαδικασία WLTP θα εμφανίζονται υψηλότερες από ό,τι με τη διαδικασία NEDC. Εάν δεν αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της φορολογίας, θα προκύψουν υψηλότεροι φόροι οχημάτων.  

Εξ αρχής βελτιωμένη κατανάλωση.

Έλεγχος της κατανάλωσης μέσω του CO2 configurator.

Με τη νέα διαδικασία πιστοποίηση WLTP μπορείτε ξεκινάτε τη διαμόρφωση του οχήματός σας με την εξοικονόμηση καυσίμου. Η Mercedes-Benz Vans κοινοποιεί με σαφήνεια τη συγκεκριμένη τιμή εκπομπών CO2 για κάθε όχημα. Έτσι, γνωρίζετε ήδη από τη διαμόρφωση του οχήματός σας πώς θα επιδράσει ο εξοπλισμός του στην κατανάλωση καυσίμου.

Η μάζα του οχήματος μπορεί να μειωθεί με τη βοήθεια εξαρτημάτων μειωμένου βάρους, όπως το ελατήριο πίσω άξονας από πλαστικό ενισχυμένο με υαλονήματα του Sprinter, το οποίο μειώνει το βάρος του οχήματος κατά περίπου 12 kg. Μπορείτε να βελτιώσετε την αεροδυναμική αντίσταση, μεταξύ άλλων, με τροχούς όσο το δυνατό πιο κλειστής σχεδίασης καθώς και με αεροδυναμικά προσαρτήματα ή επενδύσεις υποδαπέδου. Επίσης, η αντίσταση κύλισης μπορεί να μειωθεί μέσω κατάλληλα βελτιωμένων ελαστικών. Έτσι, μπορείτε να εξοπλίσετε το όχημά σας όπως επιθυμείτε, όχι μόνο αναφορικά με τη λειτουργικότητα και την άνεση, αλλά και για να επιτύχετε τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση καυσίμου.

Lorem Ipsum