Ράγες οροφής με ενσωματωμένο βασικό φορέα

Εύκολη τοποθέτηση. Μεταφέρετε περισσότερα.

Χρησιμοποιήστε την οροφή για τη μεταφορά φορτίου. Στη ράγα οροφής υπάρχουν ενσωματωμένοι δύο εγκάρσιοι φορείς, που ανοίγουν γρήγορα κι εύκολα. Έτσι αυξάνετε εύκολα τη μεταφορική ικανότητα για την πολυλειτουργική χρήση του οχήματός σας. Η τοποθέτηση των εγκάρσιων φορέων γίνεται με λίγες κινήσεις. Απλώς λασκάρετε έναν από τους εγκάρσιους φορείς από την ασφάλιση του βασικού φορέα, ανασηκώστε τον λίγο και στρέψτε τον σε εγκάρσια θέση. Για τη στερέωση, ασφαλίστε το άκρο στον απέναντι βασικό φορέα. Ο πίσω εγκάρσιος φορέας διαθέτει δύο επιλογές ρύθμισης θέσης για βέλτιστη κατανομή του βάρους.

Προαιρετικός εξοπλισμός.