Κατανάλωση ενέργειας smartphone
Πώς επηρεάζει η εφαρμογή την κατανάλωση ενέργειας του smartphone μου;


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής, ήταν σημαντικό να καταναλώνει όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια από το smartphone. Ανάλογα με το smartphone και το λειτουργικό, μπορεί να υπάρχουν διαφορές στην κατανάλωση ενέργειας.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text