Οδηγία για τα ελαστικά | Mercedes-Benz
Sprinter Van

Η νέα ετικέτα ελαστικών ΕΕ.

Νέα ετικέτα ελαστικών ΕΕ:
περισσότερη διαφάνεια, λιγότερες εκπομπές.

Από την 1η Μαϊου 2021 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει έναν νέο κανονισμό σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών αναφορικά με την αποδοτικότητα καυσίμου και άλλες παραμέτρους. Αυτό θα σας βοηθήσει να επιλέγετε συνειδητά ελαστικά που εξοικονομούν καύσιμο, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του κόστους και των εκπομπών κατά τη χρήση ιδιωτικών και επαγγελματικών οχημάτων.

Επιπλέον, η νέα ετικέτα ελαστικών, με αυτόν τον κανονισμό υποστηρίζει τον στόχο της ΕΕ, για ουδετερότητα σε σχέση με το κλίμα έως το 2050. Η οδική κυκλοφορία και η μείωση των εκπομπών CO2 που οφείλονται σε αυτή, παίζουν μεγάλο ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Σύγκριση παλιάς και νέας ετικέτας ελαστικών ΕΕ.

Η νέα ετικέτα ελαστικών ΕΕ (γραφικό δεξιά) παρουσιάζει με πιο συνοπτικό και απλό τρόπο τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά, όπως αποδοτικότητα καυσίμου, πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και θόρυβος κύλισης των ελαστικών. Επιπλέον περιλαμβάνει εικονογράμματα για την πρόσφυση στο χιόνι και τον πάγο1 καθώς και έναν γραμμωτό κώδικα QR, με τον οποίο μπορεί να διαβαστεί το φύλλο δεδομένων προϊόντος.

Χαρακτηριστικά νέας ετικέτας ελαστικών ΕΕ.

  • Η νέα ετικέτα ελαστικών ισχύει για ελαστικά επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών (κατηγορίες ελαστικών C1, C2, C3)
  • Νέα, μικρότερη κλίμακα για αποδοτικότητα καυσίμου με κατηγοριοποίηση2A έως E
  • Νέα, μικρότερη κλίμακα για πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα με κατηγοριοποίηση2 A έως E
  • Νέα απεικόνιση κατηγοριών θορύβου με κατηγοριοποίηση2 A έως C

Πρόσθετες πληροφορίες στη νέα ετικέτα ελαστικού:

  • Σήμανση τύπου ελαστικού (αρ. προϊόντ. του ελαστικού)
  • Νέα εικονογράμματα για πρόσφυση σε χιόνι (3PMSF) και πάγο1
  • Γραμμωτός κώδικας QR για κάθε σήμανση τύπου ελαστικού με σύνδεσμο που οδηγεί στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL)
1

Τα ελαστικά για πάγο είναι σχεδιασμένα για οδοστρώματα με στρώση πάγου ή σκληρό στρώμα χιονιού και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες (π.χ. χαμηλές θερμοκρασίες). Επιπλέον, η χρήση ελαστικών για πάγο σε πιο ήπιες καιρικές συνθήκες (π.χ. υγρασία ή υψηλότερες θερμοκρασίες) μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση του ελαστικού αναφορικά με την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, τη χρήση και τη φθορά.

2

Στις κλίμακες για την αποδοτικότητα καυσίμου και την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, το "A" αντιστοιχεί στην κατηγορία υψηλότερης απόδοσης και το "E" στη χαμηλότερη. Στην απεικόνιση κατηγοριών θορύβου (θόρυβος κύλισης), το "A" αντιστοιχεί στην κατηγορία υψηλότερης απόδοσης και το "C" στη χαμηλότερη.

Εικονογράμματα της ετικέτας ελαστικών ΕΕ.

Icon für Rollgeräusch

Θόρυβος κύλισης.

Ο εξωτερικός θόρυβος κύλισης αναγράφεται σε ντεσιμπέλ και χωρίζεται στις 3 κατηγορίες A, B και C.
Icon für Schneegriffigkeit

Πρόσφυση στο χιόνι.

Το σύμβολο για πρόσφυση στο χιόνι τοποθετείται σε ελαστικά, τα οποία είναι κατάλληλα για χρήση σε χιόνι.
Icon für Eisgriffigkeit

Πρόσφυση στον πάγο.

Το σύμβολο για την πρόσφυση σε πάγο τοποθετείται σε ελαστικά, τα οποία πληρούν τους ελάχιστους δείκτες για πρόσφυση στον πάγο.
Για τα στοιχεία σχετικά με τον νέο κανονισμό για τη σήμανση ελαστικών αναφορικά με την αποδοτικότητα καύσιμου και άλλες παραμέτρους. Λάβετε υπόψη, ότι η πραγματική εξοικονόμηση καυσίμου και η κυκλοφορία ασφάλεια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον προσωπικό τρόπο οδήγησης και τις ειδικές συνθήκες (π.χ. καιρός, τοπογραφία, όγκος κυκλοφορίας) της διαδρομής. Η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να μειωθεί σημαντικά με τη φιλική προς το περιβάλλον οδήγηση. Για τη βελτίωση της αποδοτικότητας καυσίμου και της πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα συστήνεται ο τακτικός έλεγχος της πίεσης ελαστικών. Επίσης λάβετε υπόψη, ότι οι αποστάσεις πέδησης και ακινητοποίησης μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης και τις καιρικές συνθήκες και πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες αποστάσεις ασφαλείας. Ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής σας Mercedes-Benz θα χαρεί να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.