Ποτηροθήκη στο ταμπλό οργάνων

Μεταβλητές βάσεις συγκράτησης κύπελων μπροστά στο κόκπιτ.

Στο βασικό εξοπλισμό, τέσσερις ποτηροθήκες στο κόκπιτ προσφέρουν εύκολη τοποθέτηση ποτηριών και προσβασιμότητα, τόσο για τον οδηγό όσο και τον συνοδηγό.