Ένδειξη κάμερας οπισθοπορείας στον εσωτερικό καθρέφτη

Καλύτερη εποπτεία της περιοχής πίσω από το όχημα.

Μόλις επιλεγεί η όπισθεν, η κάμερα οπισθοπορείας καθιστά ορατή σε μια οθόνη στον εσωτερικό καθρέφτη την περιοχή ακριβώς πίσω από το όχημα, με την οποία δεν υπάρχει άμεση οπτική επαφή χωρίς κάμερα. Αυξάνεται, έτσι, η ασφάλεια κατά τη στάθμευση και την εκτέλεση ελιγμών, ενώ μειώνονται οι πιθανότητες να προκληθούν ζημιές στο όχημα. Η εικόνα της κάμερας προβάλλεται στον εσωτερικό καθρέφτη, μόλις επιλεγεί η όπισθεν, και απενεργοποιείται αυτόματα μόλις το όχημα κινηθεί ξανά προς τα εμπρός.

Προαιρετικός εξοπλισμός.