Ενεργή υποβοήθηση πέδησης

Μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος.

Η ενεργή υποβοήθηση πέδησης μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων με προπορευόμενα και διερχόμενα οχήματα, καθώς και με πεζούς, ή στον μετριασμό της σοβαρότητας των ατυχημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, κάνει ασφαλέστερη την κυκλοφορία για εσάς, αλλά και για τους άλλους χρήστες του δρόμου. Η ενεργή υποβοήθηση πέδησης είναι ένα σύστημα ασφαλείας που βασίζεται σε ραντάρ και κάμερες. Προειδοποιεί οπτικά και ηχητικά, όταν προσεγγίζετε ένα προπορευόμενο όχημα ή ένα στάσιμο εμπόδιο με ταχύτητα που αυξάνει την πιθανότητα σύγκρουσης. Όταν φρενάρετε, υποστηρίζεστε από την ενεργή υποβοήθηση πέδησης. Η υποβοήθηση αυτή δημιουργεί, εάν χρειαστεί, επιπλέον πίεση φρένων, για να αποφευχθεί, εφόσον είναι δυνατό, η σύγκρουση.

Προαιρετικός εξοπλισμός.