Ασύρματο σύστημα προειδοποίησης απώλειας πίεσης ελαστικών στον ΜΑ και ΠΑ

Επιτήρηση της πίεσης των ελαστικών.

Το σύστημα προειδοποίησης απώλειας πίεσης ελαστικών του οχήματός σας αυξάνει την ασφάλεια κατά τη οδήγηση, μειώνει τη φθορά των ελαστικών και βελτιστοποιεί την αυτονομία. Ελέγχει την πίεση των ελαστικών και στους τέσσερις τροχούς. Αν προκύψει μικρή απώλεια πίεσης ή υπάρξουν μεγάλες διαφορές πίεσης εμφανίζεται μια προειδοποιητική ένδειξη. Όταν ξεκινάτε την οδήγηση, οι αισθητήρες στις βαλβίδες των ελαστικών των τεσσάρων τροχών μετρούν την πίεση του αέρα. Τα στοιχεία αποστέλλονται με ένα σήμα ραδιοσυχνότητας στον εγκέφαλο, όπου αξιολογούνται. Σε περίπτωση σημαντικής απώλειας πίεσης ή/και διαφορών πίεσης, το σύστημα προειδοποιεί οπτικά και η προειδοποιητική λυχνία στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων εμφανίζει βλάβη. Σε περίπτωση αιφνίδιας, ακραίας απώλειας πίεσης, ακούγεται επιπλέον ένας δυνατός προειδοποιητικός ήχος.

Προαιρετικός εξοπλισμός.