Χαμηλά τοποθετημένη σφαιρική κεφαλή συνδέσμου ρυμουλκούμενου

Άνοιγμα των πίσω θυρών και με συνδεδεμένο ρυμουλκούμενο.

Με τη βοήθεια του συνδέσμου ρυμουλκούμενου με χαμηλά τοποθετημένη σφαιρική κεφαλή, που προεγκαθίσταται από το εργοστάσιο, μπορείτε να ανοίγετε τις πίσω πόρτες του οχήματος ακόμη και με συνδεδεμένο ρυμουλκούμενο. Για ακόμη περισσότερη ασφάλεια, περιλαμβάνεται το σύστημα υποβοήθησης σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου στον βασικό εξοπλισμό του ESP. Ο σύνδεσμος ρυμουλκούμενου είναι ένας σταθερός, μη αποσπώμενος σύνδεσμος με σφαιρική κεφαλή και πρίζα ρυμουλκούμενου 13 επαφών.

Προαιρετικός εξοπλισμός.