Πτυσσόμενο διαχωριστικό πλέγμα

Πτυσσόμενο διαχωριστικό πλέγμα.

Έξυπνη λύση.

Το διαχωριστικό πλέγμα από χάλυβα προφυλάσσει τον οδηγό και συνοδηγό από το φορτίο. Εάν πρέπει να μεταφέρετε πολύ μεγάλου μήκους αντικείμενα, μπορείτε να διπλώσετε το κάθισμα του οδηγού κατά 90°. Το κινητό τμήμα του διαχωριστικού πλέγματος απασφαλίζεται, περιστρέφεται κατά 90° προς το κάθισμα του οδηγού και στερεώνεται σε αυτή τη θέση. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται ο χώρος φόρτωσης και ο οδηγός μπορεί να προστατευτεί από το φορτίο. 

Προαιρετικός εξοπλισμός.