Επιλογή βαθμίδων ανάκτησης ενέργειας

Επιλογή βαθμίδων ανάκτησης ενέργειας.

Η αποδοτική οδήγηση γίνεται εύκολη.

Οδηγήστε προνοητικά, αξιοποιήστε στο έπακρο την αυτονομία: Με τη βοήθεια δύο προγραμμάτων οδήγησης και τριών βαθμίδων ανάκτησης ενέργειας, μπορείτε να υπολογίζετε κατά την οδήγηση το κατά πόσο η οδηγική συμπεριφορά θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην απόδοση και σε τι βαθμό θα πρέπει να επιβραδύνει το όχημά σας όταν αφήνετε το πόδι σας από το πεντάλ γκαζιού. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο «Dynamic» για να επιλέξετε τα προγράμματα οδήγησης «ECO» και «COMFORT». Στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα «COMFORT», η οδηγική συμπεριφορά έχει σχεδιαστεί με σκοπό τον εξαιρετικά άνετο χειρισμό. Στο πρόγραμμα «ECO», η κινητήρια δύναμη και η τελική ταχύτητα κίνησης περιορίζονται, ώστε να μπορείτε να αξιοποιήσετε τη διαθέσιμη αυτονομία όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Οι βαθμίδες ανάκτησης ενέργειας είναι διαθέσιμες και στα δύο προγράμματα οδήγησης και μπορείτε να τις επιλέξετε μέσω του αυτόματου μοχλού επιλογής: Το προεπιλεγμένο επίπεδο «D» με μέγιστη επιβράδυνση -1 m/s² αντιστοιχεί πιο πολύ με την οδηγική συμπεριφορά ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης. Με μέγιστη επιβράδυνση -0,5 m/s² η βαθμίδα «D+» καθιστά δυνατή την ξεκούραστη οδήγηση και την κίνηση με νεκρά. Με μέγιστη επιβράδυνση -1,5 m/s², η βαθμίδα «D-» παρουσιάζει το αποδοτικότερο αποτέλεσμα πέδησης και επιτρέπει την οδήγηση με ένα πεντάλ, δηλαδή τον έλεγχο της επιτάχυνσης και της επιβράδυνσης με πάτημα και αποδέσμευση του πεντάλ γκαζιού. Η επίδραση της επιβράδυνσης δεν μπορεί να αντικαταστήσει το φρένο, ενώ ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το πεντάλ του φρένου για να φρενάρει.