Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρ. αναδιπλούμενοι και ρυθμιζόμενοι

Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρ. αναδιπλούμενοι και ρυθμιζόμενοι.

Προστασία για τα περιβλήματα των καθρεφτών.

Οι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού αποτρέπουν ζημιές στα περιβλήματα των καθρεφτών, που ενδέχεται να προκύψουν π.χ. κατά τη στάθμευση δίπλα στο πεζοδρόμιο. Ο ηλεκτρικός χειρισμός των εξωτερικών καθρεφτών πραγματοποιείται από έναν πίνακα διακοπτών στην πόρτα του οδηγού. Επιπλέον, προαιρετικά, οι εξωτερικοί καθρέφτες διπλώνουν κατά το κλείδωμα του οχήματος. Και οι δύο εξωτερικοί καθρέφτες διαθέτουν ένα ξεχωριστό, έντονα ασφαιρικό τμήμα, που μειώνει τη νεκρή γωνία ορατότητας στις πλευρές του οχήματος.

Προαιρετικός εξοπλισμός.