Συρόμενη πόρτα αριστερά και δεξιά

Συρόμενη πόρτα αριστερά και δεξιά.

Συρόμενη πόρτα – ακόμη πιο ευέλικτη πρόσβαση στο όχημα.

Η συρόμενη πόρτα στα αριστερά, μαζί με τη συρόμενη πόρτα στη δεξιά πλευρά του οχήματος, προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Καθώς για το άνοιγμα δεν χρειάζεται πολύς χώρος, ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί και πιο στενές θέσεις στάθμευσης. Κλειδώνει και ξεκλειδώνει με ασύρματο τηλεχειριστήριο με τη βοήθεια του κλειδιού.